Studijų programos

 

Nauja studijų programa: Interneto inžinerija Nauja studijų programa: Verslo sociologija Studijų programa: Antreprenerystė ir vadyba | KSU

 

Nauja studijų programa: Antreprenerystė ir vadyba Studijų programa: Kūrybinės ir kultūrinės industrijos  Studijų programų pristatymas

 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų programos Priėmimas į Kazimiero Simonavičiaus universitetą Teisės magistro (vientisųjų) studijų programa

 

Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Magistrantūros studijos Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė