Mano Europa. Mano teisės

Apie

Lietuvos jaunimo renginių ciklo „Mano Europa. Mano teisės“ baigiamasis renginys-konferencija (26-04-2013, Vilnius, Lietuva)

Siekdami skatinti Lietuvos moksleivių ir studentų įžvalgas, saviraišką, kūrybą, propaguodami Europos Sąjungos vertybes bei tikslus, laisvo judėjimo teisės teikiamas galimybes, siekdami stiprinti Lietuvos jaunimo europietiškąją tapatybę, kartu minėdami 2013-uosius – Europos piliečių metus, Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, Kazimiero Simonavičiaus universitetas www.ksu.lt  (organizatorius), Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija www.lrs.lt (partneris), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė www.laimaandrikiene.lt ir kiti remėjai (žymus Lietuvos teisininkai, verslo atstovai, valstybinės institucijos) dar 2013 metų pradžioje paskelbė du kūrybinius konkursus: vyresniųjų klasių moksleiviai buvo pakviesti kurti trumpametražius filmukus, o universitetų ir kolegijų teisės studijų studentai rengti straipsnius/pranešimus.

Lietuvos jaunimo renginių ciklo „Mano Europa. Mano  teisės“ baigiamasis renginys-nacionalinė jaunimo konferencija įvyks 2013 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime. Šis renginys bus  transliuojamas tarptautiniu mastu tiesiogiai iš Lietuvos parlamento (daugiau apie šią transliaciją ir visą projektą: http://www.ksu.lt/universitetas/veikla/projektai-ir-iniciatyvos/mano-europa/ ). Renginio dalyviai – konkursų laureatai dalyvaus susitikime-diskusijoje su Europos Parlamento nariais: Laima Liucija Andrikiene (Lietuva), Roberts Zile (Latvija), Europos Parlamento stažuotoju, teisininku Jaime de Azua Solano (Ispanija), bus apdovanoti vertingais rėmėjų prizais bei dovanomis, o 2013 m. liepos mėnesį aplankys Europos Parlamentą Strasbūre.


Konkursas-konferencija Lietuvos universitetų ir kolegijų teisės studijų studentams

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (organizatorius), Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (partneris) ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė (renginio globėja) skelbia nacionalinį konkursą ir kviečia į konferenciją MANO EUROPA. MANO TEISĖS, skirtą 2013-iesiems – Europos piliečių metams bei Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti.

Konkursą-konferenciją organizuojame siekdami:
– skatinti savarankiškas teisės studijų studentų įžvalgas propaguojant Europos Sąjungos vertybes ir tikslus, laisvo judėjimo teisės teikiamas galimybes, o kartu stiprinti europietišką tapatybę;
–suteikti galimybę būsimiesiems teisininkams pristatyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinius darbus bei publikuoti jų rezultatus;
– suteikti galimybę studentams išanalizuoti ir kartu su profesionalais teisininkais, Europos Parlamento nariais aptarti jiems aktualius Europos Sąjungos teisės klausimus;
– formuoti ir puoselėti studentų mokslinio -tiriamojo darbo tradicijas.

Konkurse-konferencijoje gali dalyvauti visų Lietuvos universitetų ir kolegijų teisės studijų studentai.

Visą konkurso informaciją rasite čia: http://www.ksu.lt/wp-content/uploads/2013/02/2013-02-01_KSU_studentams_210x297+5mm_internetui.pdf


Apie Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto organizuojamą jaunimo konferenciją MANO EUROPA. MANO TEISĖS oficialiame Europos Sąjungos portale

Informuojame, kad apie Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto www.ksu.lt, Lietuvos Respublikos Seimo  (partneris), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės, Europos Parlamento narės dr. Laimos Liucijos Andrikienės (globėja) ir didelio būrio kitų renginio rėmėjų (Lietuvos žymių teisininkų, verslo atstovų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų)  rengiamą 2013 m. balandžio 26 d. 10.00-16.00 val. Lietuvos Respublikos Seime jaunimo konferenciją MANO EUROPA. MANO TEISĖS jau skelbiama oficialiame Europos Sąjungos portale, skirtame 2013-iesiems – Europos piliečių metams minėti:

http://europa.eu/citizens-2013/events/closing-event-%E2%80%93-conference-lithuanian-youth-cycle-events-%E2%80%9Cmy-europe-my-rights%E2%80%9D-26-april-2013-


Nacionalinės jaunimo konferencijos MANO EUROPA. MANO TEISĖS tiesioginių transliacijų nuorodos

Informuojame, kad Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto 2013 m. balandžio 26 d. 10.00 -16.00 val. organizuojamos nacionalinės jaunimo konferencijos MANO EUROPA. MANO TEISĖS tiesioginė transliacija iš Lietuvos Respublikos Seimo  bus transliuojama tarptautiniu mastu tiesiogiai internetu.

Nuorodos:

Moksleivių sekcija ir spaudos konferencija:
http://media3.lrs.lt/_16_82_8111 originalas
http://media3.lrs.lt/_16_82_8112 lietuvių kalba
http://media3.lrs.lt/_16_82_8113 anglų kalba

Studentų sekcija:
http://media3.lrs.lt/TRCSTR lietuvių kalba

P.S.
Nuorodos į tiesiogines transliacijas atsiras 10 min. prieš renginį Seimo svetainėje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
Nuorodos į įrašus bus Seimo svetainėje kitos savaitės pradžioje tuo pačiu adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime

Informaciją pateikė Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamento
Informacijos technologijų ir telekomunikacijų eksploatavimo skyrius

Programa

Nacionalinės jaunimo konferencijos „MANO EUROPA. MANO TEISĖS“, skirtos Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti 2013 balandžio 26 d. PROGRAMA: http://www.ksu.lt/!downloads/2013/04/mano-europa-mano-teises_konferencijos-programa.pdf

Nacionalinio konkurso “MANO EUROPA” skirto 2013-ieseims – Europos piliečių metams paminėti 2013 m. balandžio 25 d. PROGRAMA: http://www.ksu.lt/!downloads/2013/04/mano-europa-2013-04-25_programa.pdf

Konkurso rezultatai


Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės studijų studentų konkurso „Mano Europa. Mano teisės“ I turo rezultatai

Minėdami 2013-uosius – Europos piliečių metus, Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, o taip pat siekdami:

- skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės studijų studentų įžvalgas propaguojant Europos Sąjungos vertybes ir tikslus, laisvo judėjimo teisės teikiamas galimybes, o kartu stiprinti europietiškąją tapatybę;

-suteikti galimybę būsimiesiems teisininkams pristatyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinius darbus bei publikuoti jų rezultatus;

-suteikti galimybę studentams išanalizuoti ir kartu su profesionalais teisininkais, Europos Parlamento nariais aptarti jiems aktualius Europos Sąjungos teisės klausimus;

-formuoti ir puoselėti studentų mokslinio-tiriamojo darbo tradicijas,

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas (organizatorius), Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (partneris), Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė (globėja) ir kiti rėmėjai (žymus Lietuvos teisininkai, verslo atstovai, valstybinės institucijos, nevyriausybinės jaunimo organizacijos) dar šių metų pradžioje paskelbė kūrybinį konkursą „Mano Europa. Mano teisės“. Visų Lietuvos universitetų ir kolegijų teisės studijų studentai buvo pakviesti rengti straipsnius/pranešimus.

Skelbiame šio Konkurso I turo rezultatus. Sveikiname laimėtojus!

-Mantas Čiulada, Socialinių mokslų kolegijos teisės studijų 3 kurso studentas. Piliečių teisė balsuoti ir būti renkamiems į Europos Parlamentą;

-Žygimantas Ilgas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto verslo teisės studijų 4 kurso studentas. Laisvas asmenų judėjimas ir fizinių asmenų bankroto teisė Europos Sąjungoje;

-Ieva Lapkauskaitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto teisės studijų 3 kurso studentė. Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje ir jo reikšmė Lietuvai ekonominės emigracijos aspektu;

-Rūta Maldutytė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto teisės studijų 3 kurso studentė. Teisės į privataus asmens gyvenimo neliečiamumą tvarkant asmens duomenis esminiai pokyčiai Europos Sąjungoje priėmus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

-Simona Rudzevičiūtė, Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto teisės studijų programos 2 kurso studentė. Teisės į teisingą ir per įmanomai trumpiausią laiką bylos nagrinėjimo užtikrinimas Europos Sąjungoje;

-Gediminas Steponkevičius, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto teisės studijų 4 kurso studentas. Piliečių teisė laisvai keliauti ir gyventi Europos Sąjungoje;

-Toma Šakytė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 3 kurso studentė. Europos Sąjungoje įgytos akademinės ir profesinės kvalifikacijos pripažinimas;

-Gintarė Šerėnaitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  baudžiamosios justicijos magistro studijų programos 1 kurso studentė. Peticijos teisė ir jos realizavimas kaip Europos piliečio teisių užtikrinimo garantas;

-Marija Karolina Telyčėnaitė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto 4 kurso studentė. Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos teisė: teoriniai ir praktiniai taikymo aspektai;

-Karolina  Žoramskytė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto  Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės studijų šakos 5 kurso studentė. Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir jo pasekmės.

Studentų straipsnius vertino: dr. Gintautas Šulija, Advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ seniūnas (komisijos pirmininkas); Gitana Skripkaitė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėja (komisijos narė); prof. dr. Leonas Virginijus Papirtis, Lietuvos advokatūros tarybos pirmininkas (komisijos narys); Tomas Kybartas, Viešosios įstaigos „Europos vartotojų centras“ direktorius (komisijos narys).

I turo laimėtojai 2013 m. balandžio 26 d. 10.00 val. kviečiami skaityti  pranešimus nacionalinėje jaunimo konferencijoje „Mano Europa. Mano teisės“ Lietuvos Respublikos Seime (Europos informacijos biure) ir varžytis dėl I, II, III konkurso laimėtojų vietos. Šis renginys iš Lietuvos parlamento bus  transliuojamas internetu (tarptautiniu mastu) tiesiogiai (daugiau apie šią transliaciją ir visą projektą „Mano Europa. Mano teisės“ http://www.ksu.lt/universitetas/veikla/projektai-ir-iniciatyvos/mano-europa/).

Sveikiname nacionalinio teisės studijų studentų konkurso „Mano Europa. Mano teisės“ II turo laureatus!

1 vieta atiteko Ievai Lapkauskaitei, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto teisės studijų 3 kurso studentei;

2 vietaMarijai Karolinai Telyčėnaitei, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto 4 kurso studentei;

3 vietaMantui Čiuladai, Socialinių mokslų kolegijos teisės studijų 3 kurso studentui.


Nacionalinio moksleivių konkurso „Mano Europa“ I turo rezultatai

Siekdami skatinti Lietuvos moksleivių saviraišką ir kūrybą, propaguodami Europos Sąjungos vertybes bei tikslus, laisvo judėjimo teisės teikiamas galimybes, siekdami stiprinti Lietuvos jaunimo europietiškąją tapatybę, kartu minėdami 2013-uosius – Europos piliečių metus, Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas (organizatorius), Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (partneris), Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė (globėja) ir kiti rėmėjai (žymus Lietuvos teisininkai, verslo atstovai, valstybinės institucijos, nevyriausybinės jaunimo organizacijos) dar šių metų pradžioje paskelbė kūrybinį konkursą „Mano Europa“. Visų Lietuvos mokyklų/gimnazijų/licėjų vyresniųjų klasių moksleiviai buvo pakviesti kurti trumpametražius filmukus.

Skelbiame šio Konkurso I turo rezultatus. Sveikiname laimėtojus!

  • Tauragės Versmės gimnazijos kūrybinę grupę: Laurą Jurevičiūtę, Karolį Kiniulį, Laurą Vaičiulytę (mokytoja Ilona Sausienė) – 2 filmas;
  • Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos kūrybinę grupę: Igną Jonušką, Karolį Švežauską, Kristupą Totorį (mokytoja Vilma Cironkienė) – 7 filmas;
  • Vilniaus Žemynos gimnazijos kūrybinę grupę: Indrę Bimbirytę, Andrių Bulotą, Gretą Linkevičiūtę (mokytoja Rita Dereškienė) – 8 filmas;
  • Kelmės rajono Jono Graičiūno gimnazijos kūrybinę grupę: Tomą Bagdanavičių, Mangirdą Kazlauską, Lauryną Zavadskį – 9 filmas;
  • Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos kūrybinę grupę: Milvydą Knyzelį (mokytoja Nemira Rimdeikienė) – 11 filmas;
  • Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos kūrybinę grupę: Martyną Klemenį, Tautvilą Liegį, Aurelijų Muižininką (mokytoja Nijolė Mažeikaitė)  – 13, 14 filmai;
  • Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos kūrybinę grupę: Živilę Mingėlaitę, Redą Stankutę, Inetą Vikytę (mokytoja Nijolė Mažeikaitė) – 15 filmas;
  • Vilniaus Užupio gimnazijos kūrybinę grupę: Kornelijų Jarosevičių, Luką Stankevičių – 17 filmas;
  • Marijampolės Ryto pagrindinės mokyklos kūrybinę grupę: Paulių Garkauską, Simą Prūselaitį, Andrių Sviglinską (mokytoja Ramunė Juknelienė) – 19 filmas.

Darbus vertino: Agnė Zalanskaitė, Lietuvos skaitmeninių kūrybinių industrijų asociacijos „Mediapolis“ prezidentė ir kino filmų prodiuserė (komisijos pirmininkė); Jolita Malinauskaitė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė, projekto „Mano Europa. Mano teisės“ autorė (komisijos narė); Birutė Kurgonienė, Rytų Lietuvos meno mėgėjų asociacijos „Vilnijos branduma“  valdybos pirmininkė (komisijos narė); Kęstutis Drazdauskas, UAB „Artbox“ direktorius, prodiuseris (komisijos narys).

I turo laimėtojus 2013 m. balandžio 25 d. 14 val. kviečiame aplankyti Geležinkelių muziejų (Geležinkelio g. 16, Vilnius), o 16.00 val. „BITĖ Lietuva“ (Žemaitės g. 15, Vilnius) būstinėje susitikti su profesionaliais kūrybininkais, Europos Sąjungos teisės specialistais. Vėliau, balandžio 26 d. 9 val. Jūsų, kaip ir visų konkurso „Mano Europa“ dalyvių, laukiame Lietuvos Respublikos Seime! Šis renginys bus  transliuojamas tarptautiniu mastu tiesiogiai iš Lietuvos parlamento (daugiau apie šią transliaciją ir visą projektą: http://www.ksu.lt/universitetas/veikla/projektai-ir-iniciatyvos/mano-europa/). Iškilus klausimams, skambinkite Jolitai tel. 8 652 44 508.

Sveikiname nacionalinio moksleivių konkurso „Mano Europa“ II turo laureatus!

1 vieta atiteko Vilniaus Užupio gimnazijos moksleiviui Kornelijui Jaroševičiui;

2 vieta – Marijampolės Ryto pagrindinės mokyklos kūrybinei grupei: Pauliui Garkauskui, Simui Prūselaičiui, Andriui Sviglinskui (jų mokytoja Ramunė Juknelienė);

3 vieta – Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos kūrybinei grupei: Ignui Jonuškai, Karoliui Švežauskui, Kristupui Totoriui (jų mokytoja Vilma Cironkienė).

Publikos nominaciją pelnė Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšio gimnazijos grupė: Ernestas Gatautis, Martynas, Kisieliauskas, Juozas Vaidelis (jų mokytoja Elė Ilčinskienė).

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija apdovanojo Vilniaus Žemynos gimnazijos kūrybinę grupę: Indrę Bimbirytę, Andrių Buluotą, Gretą Linkevičiūtę (jų mokytoja Rita Dereškevičienė).

Nuotraukos


 

Video failai


Nacionalinio jaunimo renginių ciklo „Mano Europa. Mano teisės“ baigiamasis renginys-nacionalinė jaunimo konferencija 2013 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime.

MANO EUROPA. MANO TEISĖS moksleivių sekcija I
MANO EUROPA. MANO TEISĖS moksleivių sekcija II

MANO EUROPA. MANO TEISĖS studentų konferencija I

MANO EUROPA. MANO TEISĖS studentų konferencija II

MANO EUROPA. MANO TEISĖS studentų konferencija III

MANO EUROPA. MANO TEISĖS studentų konferencija IV

MANO EUROPA. MANO TEISĖS studentų konferencija V

MANO EUROPA. MANO TEISĖS plenarinė sesija I

MANO EUROPA. MANO TEISĖS plenarinė sesija II

 


Mano Europa Mano teisės Tiesioginis priėmimas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė