Projektai ir iniciatyvos

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose“ 
projekto kodas: Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006 Skaityti apie projektą

Projektas „Kazimiero Simonaviciaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas”
projekto kodas: Nr. VP1-2.1- ŠMM-04-K-02-021 Skaityti apie projektą

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra Valstybinio studijų fondo vykdomo projekto STUDIJŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS partneris. Skaityti apie projektą

Kazimiero Simonavičiaus universiteto teikiamų paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „INOČEKIAI LT“ sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistrantūros studijos Sociologija Svajonių universitetas  Tarptautiškumas Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Vadyba Inovatyvumas Noriu studijuoti Šiuolaikiškas mokslas Kazimieras Simonavičius Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Teisės magistras Teisė Tarptautinė verslo teisė Tarptautinė teisė Kokybiškos studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Politikos studijos Pramogų ir turizmo industrijos Turizmas Pramogos Studento pažymėjimas Rektorius Modernus universitetas Kazimiero Simonavičiaus universitetas