Universiteto dokumentai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos leidimas vykdyti studijas

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Statutas

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Etikos kodeksas

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Etikos komisija

Kazimiero Simonavičiaus universiteto magistro diplomo pavyzdys

Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos savianalizės suvestinė 2015

Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos savianalizės suvestinė 2012

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kokybės vadovas

Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos vertinimo išvados

Kazimiero Simonavičiaus universiteto veiklos gerinimo planas

Teisės krypties studijų programos vertinimo darbotvarkė

Teisės studijų krypties Teisės studijų programos savianalizės stuvestinė

Teisės studijų krypties Teisės studijų programos vertinimo išvados

Komunikacijos krypties studijų programų vertinimo darbotvarkė (Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų programa, Pramogų ir turizmo industrijų studijų programa)

Komunikacijos krypties studijų programų vertinimo darbotvarkė (Mados industrijo studijų programa, Integruotos kūrybos komunikacijos studijų programa)

Veiklos gairės Kazimieras Simonavičius KSU Kokybiškos studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Verslumas Vadybos bakalauras Pramogų ir turizmo industrijos Studento pažymėjimas Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Bakalauro studijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Inovatyvumas  Vadyba  Politikos mokslai Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija  Verslumas ir vadyba Sociologijos bakalauras Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Šiuolaikiškas mokslas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Teisė Svajonių universitetas Sociologijos bakalauras Magistrantūros studijos Komunikacijos bakalauras Modernus universitetas Teisės magistras Arūnas Augustinaitis