Verslo mokykla

Apie Mokyklą

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo mokykla įkurta 2012 metais prie KSU prijungus Verslo ir vadybos akademiją. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo mokykla vykdo bakalauro bei magistro studijas, rengia verslo, vadybos, rinkodaros, finansų specialistus.

Verslo mokyklos tikslas – rengti šiuolaikinio verslo lyderius, gebančius spręsti inovacinės žinių ekonomikos keliamus uždavinius ir iššūkius, kurti naują pridėtinę vertę teikiančias verslo idėjas, jas įgyvendinti ir suburti bei vadovauti įvairialypėms komandoms, verslo projektams, įmonėms bei organizacijoms, veikiančioms neapibrėžtomis, sunkiai prognozuojamomis globalaus verslo sąlygomis.

Verslo mokykla remiasi į studentą orientuotų studijų principais. Studijų metodika, gebėjimas prisitaikyti prie studentų poreikių, geri dėstytojų, studentų ir administracijos santykiai sudaro puikias sąlygas asmens saviugdai ir kūrybiškumui puoselėti. Nedidelės studentų grupės, individualizuotos paskaitos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, konsultacijos, komandinis bei individualus darbas, dalykiniai žaidimai, padeda studentams geriau suvokti verslo ir vadybos subtilybes, o studijos tampa maloniu ir profesionaliu užsiėmimu.

Verslo mokyklos studentams paskaitas veda Lietuvos ir užsienio profesoriai ir praktikai, yra organizuojami susitikimai su verslo atstovais, užsienio partneriais, vykdomos atviros ir išvykstamosios paskaitos, aktyviausiems studentams suteikiama galimybė dalyvauti mokymuose, seminaruose ir verslo renginiuose, pavyzdžiui, vykusiame lyderystės forume „FORUM ONE“. Studentams užsiėmimus jau vedė antrepreneris Ilja Laurs, Mars Burden (JAV) ir kiti savo sričių profesionalai.

Dauguma aukštesniųjų kursų studentų jau dirba: jie nesunkiai įsidarbina, nemaža dalis absolventų įkuria ir plėtoja nuosavą verslą, studijuoja magistrantūroje. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo mokyklos absolventai – darbdavių geidžiamiausi. Žurnalo „Veidas“ 2013 m. atlikto tyrimo duomenimis tarp KSU Verslo mokyklą baigusiųjų absolventų yra mažiausiai registruotų darbo biržoje ir per metus neįsidarbinusių asmenų.

Universitete įdiegta informacinė sistema sudaro sąlygas studentams operatyviai sužinoti naujausią informaciją, studijų rezultatus, užsisakyti bibliotekoje knygas, įvairaus pobūdžio pažymas. Iš bet kurios interneto prieigos galima matyti savo bylą ir mokyklos naujienas. Taip pat naudojama ir elektroninių studijų aplinka „Moodle“, kurioje talpinama čia studijų medžiaga, savikontrolės testai ir kita informacija.

Studijos

Studijų programos

Verslo mokykloje nuolat atnaujinamos studijų programas, kurios užtikrina optimalų ir efektyvų esamų bei numatomų darbo rinkos poreikių tenkinimą.

aiv

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas verslo ir vadybos bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m.,;

av

Aviacijos vadyba – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas vadybos bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m.;

rr

Rinkodara ir reklamavimas – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas rinkodaros bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m.;

vv

Verslo vadyba – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas verslo bakalauro laipsnis, nuolatinės-sesijinės studijos – 3,5 m.;

oiv

Organizacinės inovacijos ir vadyba – antros pakopos (magistro) studijos, suteikiamas vadybos magistro laipsnis, nuolatinės studijos – 1,5 m., nuolatinės-sesijinės studijos – 2 m.;

Partneriai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo mokykla bendradarbiauja su Belgijos, Vokietijos, Suomijos, Vokietijos, Turkijos, Lenkijos, Norvegijos ir kt. šalių aukštosiomis mokyklomis. Studentai gali išvažiuoti į užsienio valstybes studijoms ir praktikai pagal Erasmus+ programą.

Yra glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis ir kitomis organizacijomis kuriant aktualias ir darbo rinkos poreikius atitinkančias studijų programas, organizuojant studentų praktiką ir plėtojant mokslinius tyrimus.

KSU Verslo mokyklos partneriai:

Karjeros kelias

Kazimiero Simonavičiaus universitetas aktyviai dirba su socialiniais partneriais, siekdamas užtikrinti studentams reikiamas praktikos vietas, kartu su socialiniais partneriais kuria naujas studijų programas ir tobulina esamas. 2013 m. rudenį Universitete startavo Karjeros kelio sistema, kurioje dalyvaujantys studentai jau nuo pirmo kurso turės galimybę susipažinti su būsimomis darbo vietomis ar pradės patys kurti sau darbo vietą. Karjeros kelio metodikos tikslas užtikrinti, kad Universiteto absolventai įgytų tokias kvalifikacijas, kurios leistų jiems prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos poreikių ir reikalavimų darbuotojams. Karjeros kelio metodika įgyvendinama:

 • Ruošiant studijų programas, kurios turi užtikrinti, kad studentams būtų suteikiamos tinkamos kvalifikacijos ir žinių lygis, leidžiantis adaptuotis prie daro rinkos reikalavimų;
 • Įgyvendinant studijų programas diegiami specialūs mokymosi metodai, pvz., veiklusis mokymasis (angl. work based learnining), kurie užtikrina studijų sąlytį su praktika;
 • Plėtojant antreprenerystės ir inovacijų paramos sistemą Universitete aktyviai dirbama su socialiniais partneriais ir siūlomos studijų programas atitinkančios praktikos vietos, skatinamas studentų idėjų įgyvendinimas, studentų įmonių (start-up‘ų) kūrimas.

Universitete veikia Antreprenerystės ir inovacijų centras, kuris sudaro galimybes studentams dalyvauti verslumo ugdymo projektuose, dirbti tarpdalykinėse programose, mokytis iš patyrusių verslininkų, įgyti praktinių, verslo kūrimui reikalingų įgūdžių.

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdoma speciali programa „Karjeros kelias“, kurios tikslas – suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui kartu supažindinant jį su geriausiais profesinės praktikos pavyzdžiais ir konkrečiomis profesinės sėkmės istorijomis.

KSU „Karjeros kelio“ skrajutę parsisiųsti galite čia: KSU_Karjeros_kelias.pdf

2013-04-23-ksu_karjeros-kelias

Paslaugos

KSU Verslo mokykla teikia šias paslaugas:

 • Verslumo ir inovatyvumo tyrimai Lietuvos regionuose (Verslo akseleratorių modelių ir metodikų kūrimas ir diegimas, Verslumo ugdymo modelių ir metodikų kūrimas ir diegimas);
 • Verslo valdymo matematinių modelių kūrimas ir diegimas;
 • Verslo konkurencingumo tyrimai ir modeliavimas;
 • Sociologiniai verslo tyrimai;
 • Kompiuterinio intelekto sistemų panaudojimas investicijų optimizavimo sprendimams (Automatizuoto portfelių valdymo sistemų plėtra, Techninių galimybių studijos: dirbtinio intelekto metodų pritaikymas e-investicinių projektų optimizavimui);
 • Daugiaagenčių sistemų projektavimas e-investicijų ir e-verslo įžvalgoms (Daugiaagenčių sistemų pritaikymo e-investicijų ir e-verslo srityse techninių galimybių studijų parengimas).

Verslumo skatinimas

Verslo mokykla kartu su Antreprenerystės ir inovacijų centru skatina universiteto studentų, dėstytojų, mokslininkų verslumą, kuria verslumui ir inovacijoms palankią aplinką. Verslo mokyklos dėstytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose verslumo ugdymo bei verslo ir inovacijų paramos projektuose:

 • „Verslo LAB‘as“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ . Projekto tikslas – Didinti SVV subjektų aktyvumą regionuose teikiant konsultacijas verslo klausimais, sukuriant bendradarbystės centrus (toliau „HUB“).
 • Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS) projekte kartu su Visorių informacinių technologijų parku dalyvauja Verslo mokyklos dėstytojai dr. Austė Kiškienė, Renata Urbonaitė ir Darius Verbyla
 • Verslo mokyklos studentai kiekvieną semestrą yra kviečiami dalyvauti el. komercijos projekte, kurios metu kuria ir įgyvendina el. verslo idėją.

 

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Verslo mokykla

J. Basanavičiaus g. 29A, LT-03109 , Vilnius

Tel. (+370 5) 213 5172

693 Verslo mokyklos docentė
dr. Austė Kiškienė
El. p.: auste.kiskiene@ksu.lt
darius-min
Verslo mokyklos lektorius
Darius Verbyla
Tel. (+370 5) 213 5172
Mob. tel. +370 612 78493
El. p. darius.verbyla@ksu.lt
888 Verslo mokyklos profesorius
dr. Vytis Valatka
885 Verslo mokyklos lektorius
Egirdas Žemaitis

Verslo mokyklos lektorė
dr. Rasa Katilienė

1169 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Aistė Mažeikienė

1203 Verslo mokyklos lektorius
Rokas Tamošiūnas

Verslo mokykla Aviacijos vadyba Verslo bakalauras Rinkodara Reklama Verslininkystė Organizacinės inovacijos Verslo magistras Administravimas Antreprenerystė Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė