Teisės fakultetas

Apie fakultetą

Apie fakultetą šiandien
Teisės fakulteto tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

Dėstytojai, administracija

Teisės fakultete yra skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kuomet pedagoginio personalo branduolys formuojamas apie kuriamą ar įgyvendinamą studijų programą. Viena svarbiausių Teisės fakulteto vertybių yra atvirumas pokyčiams.

Istorija
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) 2003-2011 m. veikė kaip Vilniaus verslo teisės akademija, kurioje buvo vykdomos vientisosios studijos, suteikiančios teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Teisės studijų studentai galėjo rinktis vieną specializaciją iš dviejų: verslo teisę arba finansų teisę ir mokesčių administravimą.

2014 m. KSU Teisės fakultetas išleido jau 12-ąją absolventų laidą.

Studijos

Studijų programos
Teisės fakultete nuolat atnaujinamos studijų programas, kurios užtikrina optimalų ir efektyvų esamų bei numatomų darbo rinkos poreikių tenkinimą.

t

Teisė – vientisosios studijos (apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas), suteikiamas teisės magistro laipsnis, nuolatinės-sesijinės studijos – 5 m.;

tes

Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo detektyvistika) – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis, nuolatinės-sesijinės studijos – 3,5 m.;

tvt

Tarptautinė verslo teisė – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m.; Tarptautinė verslo teisė (anglų kalba) – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m.

Studentams

TVT baigiamojo darbo praktikos aprašas

Teisinės bakalauro baigiamojo darbo praktikos sutartis

Teisinės baigiamojo darbo praktikos aprašas

TVT Studento Praktinio Mokymo Sutartis

Reikalavimai TVT baigiamojo darbo praktikos ataskaitai

Reikalavimai teisinės baigiamojo darbo praktikos ataskaitai

Reikalavimai profesinės praktikos ataskaitai

Profesinės praktikos sutartis

Profesinės praktikos aprašas

Teisinės baigiamojo darbo praktikos sutartis

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas + Praktikos sutarties forma (Ši informacija skirta studentams, norintiems dėl rimtos priežasties studijų praktiką atlikti anksčiau nei ji yra numatyta studijų programoje)

Bakalauro darbo metodiniai nurodymai 2016 m

Baigiamojo darbo pridavimas (įrišimas)

Baigiamųjų egzaminų laikymo  ir magistro diplominio darbo gynimo organizavimo tvarka Kazimiero Simonavičiaus universitete

Teisės kursinio darbo rašymo metodiniai nurodymai ir patarimai

Teisės magistro baigiamojo darbo rašymo metodiniai nurodymai ir patarimai

Verslo teisės ir komercinės teisės baigiamojo egzamino programa

Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės baigiamojo egzamino programas

Baigiamojo specializacijos egzamino programa 

 

Mokslas

Mokslo programa
Šiuo metu Teisės fakultete vykdoma mokslo programa „Teisės veiksmingumas globaliųjų iššūkių aplinkoje“ (programos vadovė – doc. dr. Virginija Kondratienė).

Konferencijos

2015 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto (KSU TF)  organizuota nacionalinė teisės studijų studentų konferencija-konkursas: „Teisininko karjera: pradėkime nuo universiteto“, skirta Bolonijos proceso bei Lietuvos projekto „Europos aukštojo mokslo erdvė studentams“ prioritetams propaguoti.

2014 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje įvyko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto (KSU TF) ir rėmėjų (Lietuvos notarų rūmų, Advokatų profesinės bendrijos „Šulija & Partners Law Firm Vilnius“, Advokatų kontoros „A & P | law grop“, Lietuvos arbitražo asociacijos ir kt.) organizuota tarptautinė konferencija „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“.

2014 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje įvyko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto (KSU TF) ir rėmėjų (Lietuvos notarų rūmų, Advokatų profesinės bendrijos „Šulija & Partners Law Firm Vilnius“, Advokatų kontoros „A & P | law grop“, Lietuvos arbitražo asociacijos ir kt.) organizuota tarptautinė konferencija „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“. Daugiau apie tai: http://www.ksu.lt/ksu-teises-fakulteto-organizuotos-tarptautines-konferencijos-verslas-ir-alternatyvus-gincu-sprendimo-budai-vaizdo-irasas/


2012 m. lapkričio 23 d., Vilniuje įvyko Teisės fakulteto organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje. Daugiau apie tai: http://www.ksu.lt/mokslas/konferencijos/

2013 m. balandžio 26 d. KSU Teisės fakultetas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija suorganizavo jaunimo konferenciją „Mano Europa. Mano teisės“, skirtą 2013-ųjų – Europos piliečių metams bei Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti. Renginio globėja – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė. Daugiau apie tai: http://www.ksu.lt/konkursas-konferencija-lietuvos-universitetu-ir-kolegiju-teises-studiju-studentams/#more-5020

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija (TF SMD)

Nuo 2010 m. veiklą vykdo TF SMD – tai struktūrinis Teisės fakulteto padalinys, vienijantis studentus, aktyviai siekiančius aukštų akademinių rezultatų ir dalyvaujančius mokslinėje veikloje, taip pat dėstytojus bei mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo ir taikomųjų tyrimų organizavimo patirtį

TF SDM pirmininkė – Ernesta Pociūtė

TF SMD Tarybos pirmininkas – Tadas Varnagiris

TF SMD mokslinė vadovė – Jolita Malinauskaitė

Leidiniai
Planuojama leisti periodinį mokslinį žurnalą „Social Legal Research“, skirtą teisės veiksmingumo klausimams nagrinėti.

Monografijos

tajti Tibor Tajti
SYSTEMIC AND TOPICAL MAPPING OF THE RELATIONSHIP OF THE DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE AND ARBITRATION

ISBN 978-609-95241-7-7
eISBN 978-609-95241-6-0
Leidinys čia: http://www.ksu.lt/10-5200ksu-01/
mano-europa-mano-teises-ksu-virselis-120x170 MANO EUROPA. MANO TEISĖS
Nacionalinės jaunimo konferencijos — teisinių idėjų konkurso, skirto Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimui Europos sąjungos tarybai paminėti, medžiaga
Leidinio sudarytoja Jolita Malinauskaitė
ISBN 978-609-95634-0-4
Skaityti leidinį galite: http://www.ksu.lt/10-5200ksu-03/

 

methods-of-alternative-dispute-resolution-in-central-and-eastern-europe METHODS OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Collection of research articles
eISBN – 978-609-95241-9-1
Read the publication can here

 

 

KSU Teisės fakulteto dėstytojų publikacijos

Virginija Kondratienė. The Principe of Subsidiarity as a Valuable Benchmark in the Regulation of Economic Relations. / Amales. Etyka zyciu gospodarczym / Amales. Ethics in Economic Life 2014 Vol. 17, No. 4, December 2014, 65-78 s.

Dirgėlienė, I. Comparative aspects of the application of the principle of good faith in different legal systems. Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов : Институт управления и социально-экономического развития. No. 2 (15), p p. 1-15, 2015

Dirgėlienė, I. Application of actio Pauliana in law various countries: the aspects of the debtor and the third party acting in bad faifh. Экономика и социум: электронное научно – практическое периодическое издание. Саратов: Институт управления и социально-экономического развития. No. 2 (15), p.p. 1-13, 2015.

Dirgėlienė, I., Pečkys, M., Komercinės (gamybinės) paslaptys: teisėti ir neteisėti jų atskleidimo būdai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, Verslo ir teisės aktualijos, t. 9: 1-16., 2014.

Dirgėlienė I., Ždanovič-Pečkienė, E., Pečkys M., Komercinės (gamybinės) paslapties apsauga: nekonkuravimo ir konfidencialumo aspektai, Verslo ir teisės aktualijos, t.9: 17-36. 2014.

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje. Mokslinių straipsnių rinkinys. Leidinio sudarytojos:  doc. dr. Lina Aleknaitė-Van der Molen, doc. dr. Virginija Kondratienė, Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2012;

Virginija Kondratienė. Konstitucinių valdžios galių atribojimo ir įgyvendinimo mechanizmas Justitia, Vilnius, 2012, Nr. 77, 65-75 p.;

Virginija Kondratienė. Teisiniai socialinių sistemų institucionalizavimo aspektai. Viešasis administravimas, Vilnius, 2012, Nr. 2(34), 71-81 p.;

Virginija Kondratienė. Aspects of Legislative Governance of a State: the Principle of Subsidiarity as a Tool for Local Governance Consolidation. Socialiniai tyrimai, Šiauliai, 2012, Nr. 3(28), 53-61 p.;

Tibor Tajti. Systemic and Topical Mapping of the Relationship of the Draft Common Frame of Reference and Arbitration, Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2013;

Nacionalinės jaunimo konferencijos „Mano Europa. Mano teisės“, skirtos 2013-iesiems – Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai progai paminėti medžiaga Leidinio sudarytoja Jolita Malinauskaitė,  Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2013;

Ryšardas Burda. Apklausos ir akistatos taktika. Nusikaltimų ekonomikai tyrimo metodika.  (Vadovėlyje  „Kriminalistika. Taktika ir metodika“), Vilnius, 2013;

Virginija Kondratienė. Subsidiarumo principas kaip priemonė. Socialinių mokslų studijos. Mokslo darbai, Vilnius, 2013, Nr. 5(3), 687-708 p.;

Virginija Kondratienė. Parlamento teisė: institucinių įgaliojimų įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinėje teisėje. Justitia, Vilnius, 2013, Nr. 78, 42-54 p.;

Vytautas Motužis, Evaldas Klimas. Turto paėmimo visuomenės poreikiams teisinio reguliavimo ypatumai ir perspektyvos (Acta AVADA. Mokslo darbai. Red. kolegijos pirmininkė prof. dr. Giedrė Agota Raišienė, Vilnius: Akademinė vadybos ir administravimo asociacija, 2014, Nr. 1, 68-81 p.).

 

 

Partneriai

Erasmus programa

Teisės studijų studentai turi galimybę išvykti pagal Erasmus programą į: Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz (Lenkija), Hochschule Wismar, University of Applied Sciences (Vokietija), University of Applied Sciences Schmalkalden (Vokietija), Comenius University in Bratislava (Slovakija), Sakary University (Turkija), Seinäjoki University of Applied Sciences (Suomija) ir kt.

Socialiniai partneriai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Viešoji įstaiga „Teisės ir valdymo institutas“, Viešoji įstaiga „Europos vartotojų centras“, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų projektas „Galimybių akademija“, Asociacija „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija“, Asociacija „Lietuvos antstolių rūmai“, asociacija „Lietuvos notarų rūmai“, Asociacija „Nacionalinė bankroto administratorių asociacija“, Advokatų profesinė bendrija „Šulija Partners Law Firm Vilnius“, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“, Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“, Asociacija „Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų lyga“, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, Asociacija „Nacionalinė vartotojų konfederacija“ ir kt.

Karjeros kelias

Karjeros kelias. Atvirųjų paskaitų ciklas

Teisės fakultetas organizuoja atvirų paskaitų ciklą „Efektyvios teisinės paslaugos: teisininko pareiga teisingumui ir klientui“, kurio tikslas – supažindinti dalyvius su praktiniais teisininko profesijos ypatumais, aptariant fundamentalias teisininkų atsakomybės nuostatas bei pristatant sėkmingus teisinių paslaugų modelius. Šis paskaitų ciklas skiriamas KSU ir kitų universitetų, kolegijų teisės studijų studentams, absolventams bei paskaitų ciklo idėjomis besidominčiam jaunimui. Sėkminga profesine patirtimi pasidalinti, skaityti paskaitas yra kviečiami Lietuvos advokatų ir antstolių kontorų, notarų biurų atstovai, teisėjai, prokurorai ir kt. teisės profesionalai.

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdoma speciali programa „Karjeros kelias“, kurios tikslas – suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui kartu supažindinant jį su geriausiais profesinės praktikos pavyzdžiais ir konkrečiomis profesinės sėkmės istorijomis.

KSU „Karjeros kelio“ skrajutę parsisiųsti galite čia: KSU_Karjeros_kelias.pdf

2013-04-23-ksu_karjeros-kelias

 

teises-studijos

Paslaugos

Mokymai

KSU yra valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga, todėl Teisės fakulteto dėstytojai yra parengę valstybės tarnautojų mokymo programas ir siūlo platų šių programų spektrą.

Seminarai, viešos paskaitos

Teisės fakultetas organizuoja atvirų paskaitų ciklą „Efektyvios teisinės paslaugos: teisininko pareiga teisingumui ir klientui“, kurio tikslas – supažindinti dalyvius su praktiniais teisininko profesijos ypatumais, aptariant fundamentalias teisininkų atsakomybės nuostatas bei pristatant sėkmingus teisinių paslaugų modelius. Šis paskaitų ciklas skiriamas KSU ir kitų universitetų, kolegijų teisės studijų studentams, absolventams bei paskaitų ciklo idėjomis besidominčiam jaunimui. Sėkminga profesine patirtimi pasidalinti, skaityti paskaitas yra kviečiami Lietuvos advokatų ir antstolių kontorų, notarų biurų atstovai, teisėjai, prokurorai ir kt. teisės profesionalai.

 

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Teisės fakultetas

J. Basanavičiaus g. 29A, LT-03109 , Vilnius

Tel. (+370 5) 213 5172

Teisės fakultetas Facebook tinkle

 

rysardas-burda-2014 Teisės fakulteto dekanas
prof. dr. Ryšardas Burda

Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: rysardas.burda@ksu.lt
Teisės fakulteto prodekanė mokslui ir studijoms
dr. Aida Kišūnaitė

Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: aida.kisunaite@ksu.lt
697 Teisės fakulteto prodekanė
Jolita Malinauskaitė
Tel.: (+370 5) 213 5172
Mob. tel. +370 652 44508
El. p.: jolita.malinauskaite@ksu.lt
708 Teisės fakulteto docentė
dr. Virginija Kondratienė
826 Teisės fakulteto lektorius
Vilius Paulauskas
Teisės fakulteto docentas
dr. Tomas Žilinskas
833 Teisės fakulteto lektorė
Dr. Beata Kozubovska
835 Teisės fakulteto lektorė
Julija Viktorija Flis
888 Teisės fakulteto profesorius
dr. Vytis Valatka
vaidotas_granickas-5 Teisės fakulteto lektorius
dr. Vaidotas Granickas

asta_jakstiene-5 Teisės fakulteto lektorė
Asta Jakštienė

1194 Teisės fakulteto docentas
dr. Alvydas Barkauskas

1210 Teisės fakulteto lektorė
Jolanta Tupko-Mazur

Teisės fakulteto lektorius
Denis Parchajev

Teisės fakulteto lektorius
Lauras Naglis

1209 Teisės fakulteto docentas
dr. Evaldas Klimas

Teisės fakulteto profesorius
dr. Raimundas Kalesnykas

1213 Teisės fakulteto docentė
dr. Lina Aleknaitė -Van der Molen
1219 Teisės fakulteto docentė
dr. Eglė Latauskienė
1221 Teisės fakulteto lektorė
Laura Altun

Teisės fakultetas tarptautinė verslo teisė detektyvistika Teisės magistras magistro studijos vientisosios studijos Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Studentų atstovybė