Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas

Apie institutą

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas Kazimiero Simonavičiaus universitete įkurtas 2012 m.

Instituto tikslas: Plėtoti kūrybos visuomenės ir ekonomikos mokslinius tyrimus, vykdyti inovatyvias ir perspektyvias studijas, burti progresyvią, drąsią, motyvuotą, laisvą ir verslią bendruomenę, formuoti kūrybinę visuomenę, kuriančią pridėtinę vertę ekonomikai ir skatinančią šalies unikalumą.

Instituto veiklos kryptys:

1. Naujosios ekonomikos sričių moksliniai tyrimai.

2. Inovatyvių ir perspektyvių pirmosios bei antrosios pakopos studijų programų vykdymas.

3. Mokslinių tyrimų rezultatų viešinimas mokslinėse konferencijose ir moksliniuose leidiniuose.

4. Dalyvavimas projektuose.

5. Drąsių idėjų skatinimas ir realizavimas drauge su akademine bendruomene, studentais ir socialiniais partneriais.

6. Tarptautinių santykių plėtojimas.

Studijos

KVEI vykdomos studijų programos (paskaitos skaidres galite parsisiųsti čia)

I-osios pakopos:

kki

mi

pkz

pti

vs

 

II-osios pakopos:

ke

ikk

Mokslas

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas vykdo mokslo programą „Globalioji kūrybos ekonomikos plėtra“

Dalyviai:
prof. dr. Arūnas Augustinaitis
doc. dr. Eugenijus Skerstonas
doc. dr. Austė Kiškienė
Ramojus Reimeris

 

Programos anotacija:

Šiandieninėje Europoje siekiant konkurencingumo globalizacijos sąlygomis vienas iš strateginių prioritetų yra kūrybinės visuomenės kūrimas. Kultūra tampa inovacinių idėjų pamatu, tiesioginiu paslaugų, rinkotyros ir prekių ženklų („brandingo“) plėtotės veiksniu. Kultūros ekonomika jau nėra metafora – ji reali žinių ekonomikos dimensija, integruojanti skirtingus žinojimo ir vertybinius tipus ir lemianti pridėtinės vertės kūrimo grandinių transformaciją bei efektyvumą. Kultūros plėtra ir kultūrinių aplinkų formavimas yra svarbiausia kūrybinės bei inovacinės veiklos sąlyga, šiuolaikinėje ekonomikoje sukurianti vis didesnę pridėtinę vertę. Kultūra tampa esmine sąlyga kurti komunikacinius kūrybinės veiklos modelius pasaulinių rinkų sanklodoje, vystant vis naujus kūrybos ekonomikos sektorius ir paremiant juos neoklasikinėmis ekonomikos teorijomis. Tai atspindi ir ES aukštojo mokslo strategijos, kai kūrybingumas, kaip ateities potencialo ir kokybės veiksnys, pabrėžiamas Bolonijos proceso dokumentuose, Europos Komisijos rekomendacijose „Kūrybinių ir kultūrinių industrijų potencialo atvėrimas“, Europos augimo strategijoje „Europa 2020“, Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Kūrybos ekonomikos plėtra yra ne tik Europos, bet ir viso Vakarų pasaulio dėmesio centre. Mokslo programa plėtojama penkiomis kryptimis, kurios grindžiamos kompleksinių ekonominių sprendimų gebėjimais, sudėtingų komunikacinių struktūrų modeliais ir tinklais, naujaisiais mokslinės analitikos, ekonometrijos ir socialinio tyrimo būdais, ekonominiais naujųjų medijų ir tarptautiniais kūrybinių inovacijų komercializavimo mechanizmais.

Tyrimų sritys:

  • Kūrybos ekonomikos komunikacinė paradigma
  • Kūrybinių produktų ir paslaugų vertės kūrimo grandinės
  • Kūrybinių regionų plėtra
  • Remiamųjų industrijų reikšmė kūrybos ekonomikos procesuose
  • Lietuvos pramogų, turizmo, mados, sporto industrijų tyrimai

Partneriai

Karjeros kelias

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdoma speciali programa „Karjeros kelias“, kurios tikslas – suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui kartu supažindinant jį su geriausiais profesinės praktikos pavyzdžiais ir konkrečiomis profesinės sėkmės istorijomis.

KSU „Karjeros kelio“ skrajutę parsisiųsti galite čia: KSU_Karjeros_kelias.pdf

2013-04-23-ksu_karjeros-kelias

Paslaugos

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto teikiamų paslaugų sąrašas.

Vasaros stovykla „Kūrybinės sraigės mieste“ http://www.ksu.lt/kurybines-sraiges-mieste/

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109, Vilnius

Tel.: (+370 5) 213 0465

Studentų konsultacijų valandos: pirmadienis 10:00–11:00, 18:00–19:00
Darbuotojų konsultacijų valandos: antradienis 10:00–11:00, 18:00–19:00

 

ksu-remigijus-venckus Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius
doc. dr. Remigijus Venckus
Mob. tel. +370 652 44392
El. p.: remigijus.venckus@ksu.lt
884 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Aušra Bernotė
`
886 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Inesa Kurklietytė

888 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto profesorius
dr. Vytis Valatka
1169 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Aistė Mažeikienė

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto docentas
dr. Justinas Braslauskas

885 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Egirdas Žemaitis

1197 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorės
Eglė Vertelytė

ksu-eugenijus-skerstonas Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto docentas
dr. Eugenijus Skerstonas

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto docentė
dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

1202 Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Ramojus Reimeris

ksu-dalia-gulbinskiene Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Dalia Gulbinskienė

ksu-edvinas-eimontas Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Edvinas Eimontas

ksu-egle-deltuvaite Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Eglė Deltuvaitė

ksu-jurgita-trapnauskiene Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Jurgita Trapanauskienė

ksu-kristina-ziogeliene Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Kristina Žiogelienė

ksu-vilius-gudavicius Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Vilius Gudavičius

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė
Kristina Stankevičiūtė

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Justinas Uba

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Jurgis Dieliautas

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto docentė
Meda Norbutaitė

ksu-liudas-zakarevicius Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorius
Liudas Zakarevičius

 

 

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė ekonomika