Klaipėdos fakultetas

Apie fakultetą

Apie fakultetą

Klaipėdos fakultetas – tai Kazimiero Simonavičiaus universiteto padalinys, vienintelis Klaipėdos regione vykdantis vientisųjų „Teisės“ studijų programą. KSU Klaipėdos fakultete studentai taip pat gali rinktis „Rinkodaros ir reklamavimo“ bakalauro bei „Integruotos kūrybos komunikacijos“ magistro studijų programas.

Naujienos

KSU egzamimnų sesijos organizavimo ir studijų rezultatų vertinimo tvarka

KSU egzamimnų sesijos organizavimo ir studijų rezultatų vertinimo tvarka_PRIEDAS

MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS

Primename, kad Kazimiero Simonavičiaus universitete galioja 3 mokėjimo už studijas būdai:

  1. Iki rudens semestro pradžios susimokant už vienerius mokslo metus.
  2. Iki rudens/pavasario semestro pradžios susimokant už semestrą.
  3. Iki semestro pradžios pasirašius Susitarimą, yra galimybė mokėti dalimis.

SUSITARIMAI DĖL MOKĖJIMO DALIMIS 2016-2017 M. M. PAVASARIO SEMESTRE

2016-2017 m.m. pavasario semestre Susitarimą dėl mokėjimo dalimis galite pasirašyti ne vėliau kaip antrąją semestro savaitę. Šiuo klausimu prašome kreiptis į Studijų koordinatorę.

Primename, kad už Susitarimą dėl mokėjimo dalimis imamas 9 proc. metinis administravimo mokestis.

PAŽYMOS

Akademinę pažymą arba pažymą apie studento statusą galite užsisakyti el. paštu klaipeda@ksu.lt. Būtinai turite nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą ir tikslų adresatą (institucijos pavadinimas, į kurią turite pristatyti pažymą).

SKOLOS LAPELIAI

Skolos lapelį už pirmąjį ir antrąjį atlygintiną egzamino/įskaitos perlaikymą arba kursinio darbo gynimą galite užsisakyti el. paštu klaipeda@ksu.lt. Turite būtinai atsiųsti mokėjimo kvitą, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, laikomo studijų dalyko pavadinimas ir forma (egzaminas/įskaita/kursinio darbo gynimas). Skolos lapeliai užsakomi iš anksto, iki egzamino/įskaitos perlaikymo likus 2 dienoms.

Išrašytas skolos lapelis prieš egzamino/įskaitos/kursinio darbo gynimą yra pateikiamas studijų dalyko dėstytojui. Užpildytą skolos lapelį dėstytojas grąžina Studijų koordinatorei.

GRĮŽIMAS PO AKADEMINŲ ATOSTOGŲ / STUDIJŲ SUSTABDYMO

Primename, kad norintys grįžti po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo, turi būtinai užpildyti ir pateikti prašymą dėl studijų atnaujinimo ne vėliau kaip likus 1 sav. iki semestro pradžios. Laiku nepateikusieji prašymų yra šalinami iš studentų sąrašų.

INDIVIDUALŪS STUDENTAI

Studentai, studijuojantys pagal individualų studijų planą, privalo parašyti prašymą, kuriame nurodomi šiame semestre lankomi studijų dalykai.

Primename, kad pasirinktų dalykų kreditų skaičius neturi viršyti 25 ECTS kreditų ištęstinių studijų studentams, 30 ECTS kreditų – nuolatinių studijų.

Visais kitais studijų klausimais galite kreiptis į savo Studijų koordinatorę darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 16.00 val. adresu Klaipėdoje, Bijūnų g. 17, III a., 330 kab.

[/wptabcontent]

Studijos

Studijų programos

 vs-n

Teisė – vientisosios studijos, suteikiamas teisės magistro laipsnis, nuolatinės studijos – 5 m., nuolatinės sesijinės studijos – 5 m.;

 

Tvarkaraščiai NL

                  PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI

                    TARPTAUTINĖ VERSLO TEISĖ 

2015-2016 m.m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai, TVT III kurso 6 semestras

 

 EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ LAIKYMO TVARKARAŠČIAI

                    TARPTAUTINĖ VERSLO TEISĖ 

2015-2016 m.m. pavasario semestro sesijos tvarkaraštis, TVT III kurso 6 semestras

 

 


Tvarkaraščiai I, NL(S)

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Klaipėdos fakultetas

Bijūnų g. 17, 330 kab.,
LT-92294 Klaipėda, Lietuva

El. p.: klaipeda@ksu.lt

Studijų koordinatorė Emilija Vikniūtė

El. p. emilija.vikniute@ksu.lt
Mob. tel. +370 650 33066

Studijų koordinatorė Erika Statkienė

Mob. tel. +370 655 68151

Klaipėdos fakultetas Facebook tinkle

 

Klaipėdos fakultetas Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė rinkodara