Interneto Inžinerijos katedra

Apie Katedrą

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Interneto inžinerijos katedra pradėjo savo veiklą nuo 2014-ųjų sausio mėn. Katedra formuoja naują akademinės veiklos kryptį informatikoje, kurios ašimi yra interneto technologijos. Internetas teikia neribotas galimybes inovacijų kūrimui, verslo konkurencingumui ir socialiniai gerovei, o interneto inžinerijos specialistų trūkumas rinkoje yra ne kartą akcentuotas žiniasklaidoje. Atsižvelgiant į tai, KSU sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio studentams įgyti šią perspektyvią ir inovatyvią informatikos srities interneto inžinerijos specialybę ir tuo prisideda realizuojant informacinės visuomenės viziją Lietuvoje.

Katedros veiklos prioritetai yra mokymo infrastruktūros sukūrimas: interneto inžinerijos laboratorija, skirta studijų praktiniams užsiėmimams, moksliniams tyrimams ir kvalifikacijos kėlimui interneto technologijų srityje bei glaudi partnerystė su IT kompanijomis įtraukiant verslą į mokymo procesus, patirties perdavimą. Tai sudaro prielaidas pasiekti vieną ir pagrindinių KSU tikslų, kad studijos būtų glaudžiai susietos su praktinių gebėjimų ugdymu.

Studijos

Studijų programos

Katedra organizuoja studijas ta kryptimi, kad parengti aukštos kvalifikacijos interneto inžinerijos specialistus, gerai suvokiančius telekomunikacijų ryšių tinklus ir interneto vietą juose, suprantančius interneto tinklo architektūrą, jo veiklos dėsningumus. Svarbu, kad studijos ne tik suteiks informatikos srities žinias, atitinkančias šiuolaikines IT plėtros tendencijas, bet ir išmokys profesionaliai taikyti įgytas žinias darbui moderniuose, interneto inžinerijos aplinkoje veikiančiuose sektoriuose kaip debesų kompiuterija, informacijos ir media turinio priegloba ar duomenų bazės.

Kaip ir kiekviena informatikos pakraipos studija, bakalauro rengimo programoje didelis dėmesys skirtas fundamentaliems dalykams: kibernetiniam saugumui, telekomunikacijoms, programavimui, matematikai. Ir žinoma programos pagrindą sudarys studijos, suteikiančios visapusiškas žinias apie interneto aplinkoje veikiančias technologijas ir jų pagrindu teikiamas elektronines informacines paslaugas: mobiliosios technologijos, socialiniai tinklai, duomenų bazių valdymas ir kitos.

Interneto inžinerija

Interneto inžinerija – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas informatikos bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m., ištęstinės studijos – 5 m.;

Partneriai

Socialiniai partneriai

UAB „BTT Group

UAB „Cyberoam Technologies

AB įmonių grupė „TEO LT

UAB „D-Link

UAB „Santa Monica Networks

Asociacija „Infobalt

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Karjeros kelias

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdoma speciali programa „Karjeros kelias“, kurios tikslas – suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui kartu supažindinant jį su geriausiais profesinės praktikos pavyzdžiais ir konkrečiomis profesinės sėkmės istorijomis.

KSU „Karjeros kelio“ skrajutę parsisiųsti galite čia: KSU_Karjeros_kelias.pdf

2013-04-23-ksu_karjeros-kelias

 

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Interneto inžinerijos katedra

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109, Vilnius

Tel.: (+370 5) 213 5172

 

 

683 Interneto inžinerijos katedros vedėjas
doc. dr. Rytis Rainys
Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: rytis.rainys@ksu.lt
ksu-jevgenijus-kirjackis Interneto inžinerijos katedros docentas
dr. Jevgenijus Kirjackas
Interneto inžinerijos katedros lektorius
Nerijus Blažys

Interneto inžinerija Rytis Rainys Informatikos bakalauras Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Studentų atstovybė