Antreprenerystės ir inovacijų centras

Apie Centrą

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Antreprenerystės ir inovacijų centro (AIC) tikslas – skatinti studentų, dėstytojų ir mokslininkų verslumą, kurti verslumui ir inovacijoms palankią aplinką ir paramos sistemą. AIC sudaro galimybes studentams dalyvauti verslumo ugdymo projektuose, dirbti tarpdalykinėse komandose, mokytis iš patyrusių verslininkų, įgyti praktinių, verslo kūrimui reikalingų įgūdžių, taip pat skatina universiteto bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą kuriant ir įgyvendinant verslo idėjas ir projektus.

 

Partneriai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Antreprenerytės ir inovacijų centras bendradarbiauja su Belgijos, Vokietijos, Suomijos, Vokietijos, Turkijos, Lenkijos, Norvegijos ir kt. šalių aukštosiomis mokyklomis. Studentai gali išvažiuoti į užsienio valstybes studijoms ir praktikai pagal Erasmus+ programą.

Yra glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis ir kitomis organizacijomis kuriant aktualias ir darbo rinkos poreikius atitinkančias studijų programas, organizuojant studentų praktiką ir plėtojant mokslinius tyrimus.

KSU Antreprenerystės ir inovacijų centro partneriai:

Karjeros kelias

Kazimiero Simonavičiaus universitetas aktyviai dirba su socialiniais partneriais, siekdamas užtikrinti studentams reikiamas praktikos vietas, kartu su socialiniais partneriais kuria naujas studijų programas ir tobulina esamas. 2013 m. rudenį Universitete startavo Karjeros kelio sistema, kurioje dalyvaujantys studentai jau nuo pirmo kurso turės galimybę susipažinti su būsimomis darbo vietomis ar pradės patys kurti sau darbo vietą. Karjeros kelio metodikos tikslas užtikrinti, kad Universiteto absolventai įgytų tokias kvalifikacijas, kurios leistų jiems prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos poreikių ir reikalavimų darbuotojams. Karjeros kelio metodika įgyvendinama:

  • Ruošiant studijų programas, kurios turi užtikrinti, kad studentams būtų suteikiamos tinkamos kvalifikacijos ir žinių lygis, leidžiantis adaptuotis prie daro rinkos reikalavimų;
  • Įgyvendinant studijų programas diegiami specialūs mokymosi metodai, pvz., veiklusis mokymasis (angl. work based learnining), kurie užtikrina studijų sąlytį su praktika;
  • Plėtojant antreprenerystės ir inovacijų paramos sistemą Universitete aktyviai dirbama su socialiniais partneriais ir siūlomos studijų programas atitinkančios praktikos vietos, skatinamas studentų idėjų įgyvendinimas, studentų įmonių (start-up‘ų) kūrimas.

Antreprenerystės ir inovacijų centras sudaro galimybes studentams dalyvauti verslumo ugdymo projektuose, dirbti tarpdalykinėse programose, mokytis iš patyrusių verslininkų, įgyti praktinių, verslo kūrimui reikalingų įgūdžių.

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdoma speciali programa „Karjeros kelias“, kurios tikslas – suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui kartu supažindinant jį su geriausiais profesinės praktikos pavyzdžiais ir konkrečiomis profesinės sėkmės istorijomis.

KSU „Karjeros kelio“ skrajutę parsisiųsti galite čia: KSU_Karjeros_kelias.pdf

2013-04-23-ksu_karjeros-kelias

Paslaugos

KSU Antreprenerystės ir inovacijų centras teikia šias paslaugas:

  • Verslumo ir inovatyvumo tyrimai Lietuvos regionuose (Verslo akseleratorių modelių ir metodikų kūrimas ir diegimas, Verslumo ugdymo modelių ir metodikų kūrimas ir diegimas);
  • Verslo valdymo matematinių modelių kūrimas ir diegimas;
  • Verslo konkurencingumo tyrimai ir modeliavimas;
  • Sociologiniai verslo tyrimai.

Verslumo skatinimas

Antreprenerystės ir inovacijų centras kartu su Verslo mokykla skatina universiteto studentų, dėstytojų, mokslininkų verslumą, kuria verslumui ir inovacijoms palankią aplinką. Dėstytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose verslumo ugdymo bei verslo ir inovacijų paramos projektuose:

  • „Verslo LAB‘as“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę „Asistentas-4“ . Projekto tikslas – Didinti SVV subjektų aktyvumą regionuose teikiant konsultacijas verslo klausimais, sukuriant bendradarbystės centrus (toliau „HUB“).
  • Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS) projekte kartu su Visorių informacinių technologijų parku dalyvauja Verslo mokyklos dėstytojai dr. Austė Kiškienė, Renata Urbonaitė ir Darius Verbyla
  • Studentai kiekvieną semestrą yra kviečiami dalyvauti el. komercijos projekte, kurios metu kuria ir įgyvendina el. verslo idėją.

Kursai

ARDUINO programavimo kursai (2014 m. spalio 6 d. – 2015 m. sausio 9 d.)

 

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Antreprenerystės ir inovacijų centras

J. Basanavičiaus g. 29A, LT-03109 , Vilnius

Tel. (+370 5) 213 5172

AIC Facebook tinkle

 

693 Antreprenerystės ir inovacijų centro docentė
dr. Austė Kiškienė
Tel.: (+370 5) 213 5172
Mob. tel. +370 655 65855
El. p.: auste.kiskiene@ksu.lt
darius-min
Antreprenersytės ir inovacijų centro lektorius
Darius Verbyla
Tel.: (+370 5) 213 5172
Mob. tel. +370 612 78493
El. p.: darius.verbyla@ksu.lt

Verslumas Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė inovacijos