Vartotojo ABC

Skaitytojų registracija

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi:

 • visų Kazimiero Simonavičiaus universiteto skyrių studentai, dėstytojai bei kitas universiteto personalas;
 • visi Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai bei dėstytojai;
 • Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai;
 • kiti asmenys.

Registracija nereikalinga KSU studentams bei dėstytojams pateikus galiojantį KSU studento pažymėjimą (LSP) arba KSU darbuotojo darbo pažymėjimą.

Universiteto bibliotekos skaitytojais gali būti ne tik universiteto bendruomenės nariai. Ji atvira ir kitų universitetų studentams, pateikus galiojantį LSP, dėstytojams – savo darbo pažymėjimą, Lietuvos gyventojams ir  užsienio šalių lankytojams – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba studento pažymėjimą. Šie asmenys bibliotekos leidiniais naudotis gali tik bibliotekos skaitykloje. Registruodamasis skaitytojas privalo patvirtinti, kad susipažino su bibliotekos taisyklėmis. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas laikinai ir nemokamai.


Knygų skolinimas-grąžinimas

 • Bibliotekos fondo leidiniai į namus išduodami terminuotam laikui. Laikotarpis nurodomas knygų išdavimo metu, o savitarnoje –  nurodomas ant kompiuterio išduodamo kvito.
 • Knygų užsakymai priimami atėjus į biblioteką arba e. paštu biblioteka[eta]ksu.lt
 • Vienu metu skaitytojas negali turėti daugiau kaip penkių leidinių.
 • Turimų leidinių terminą galima prasitęsti, jei atitinkamų leidinių nėra užsisakę kiti skaitytojai. Skaitytojas, norėdamas prasitęsti leidinio terminą, turi iki termino pabaigos kreiptis: nuvykus ar parašius el. laišką. Nuvykus į biblioteką pateikiamas LS pažymėjimas ar kitas asmens dokumentas. Susisiekiant el. paštu biblioteka[eta]ksu.lt , nurodomas vardas, pavardė, LSP numeris bei leidinys. Internetu pratęsti iš universiteto bibliotekos paimtų leidinių nėra galimybės.
 • Ne visi bibliotekos fondo leidiniai skolinami į namus. Skaitykloje  esančio paskutinio egzemplioriaus išsinešti neleidžiama. Tokius leidinius skaitytojai gali skaityti vietoje.
 • Laiku leidinio (leidinių) negražinusiam skaitytojui nauji leidiniai neišduodami.
 • Biblioteka leidinius skolina ir priima grąžinamus tik bibliotekos darbo metu.

Biblioteka Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė