KSU knygos

 

kriminologija Jūratė Galinaitytė
KRIMINOLOGIJA: TEORIJA IR AKTUALIJOS
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2009
Formatas: 15×21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 190

ISBN: 9789955590989Nepriklausomoje Lietuvoje įvyko fundamentali politinės-ekonominės sistemos transformacija. Kuriamoje visuomenėje su rinkos ekonomika kartu formavosi ir savos aštrios kriminologinės problemos. Nepalyginamai pavojingesniu ir agresyvesniu tapo nusikalstamumas, pakito jo pobūdis ir struktūra. Atsirado naujos nusikalstamumo rūšys, nusikaltėlių kategorijos, išaugo ir legalizavosi nusikalstamumo sistema. Pakito požiūris į nusikalstamumo priežastis, jo prevenciją. Lietuvos kriminologų sukaupti empiriniai duomenys, teorinė informacija reikalauja naujo požiūrio į kriminologijos mokslą.Autorė, samprotaudama keliamais klausimais, neieško sankcionuotų tiesų, nesiūlo parengtų atsakymų, tuo skatindama kūrybinį mąstymą. Knygoje išdėstomos bendriausios kriminologijos teorijos problemos ir požiūris į jas. Knyga skirta teisės specialybės studentams, besimokantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose.

lietus-krypsta-i-kaire Ričardas Jakutis.
LIETUS KRYPSTA Į KAIRĘ 
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2009
Formatas: 15×21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 208

ISBN: 9789955934271Šiaulių miesto dienraštyje „Šiaulių naujienos“ ir savaitraštyje „Šiauliai plius“ spausdintų esė rinkinys, kuriuose autorius Ričardas Jakutis prisimena savo spalvingą gyvenimą, grįžimą į gimtą miestą ir gyvenimą jame.

makroekonomikos-pagrindai Zinaida Pagirskienė.
MAKROEKONOMIKOS PAGRINDAI
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2008
Formatas: 15×21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 272

ISBN: 9789955590668Mokomajame leidinyje aptariami makraoekonomikos teorijos pagrindai: pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, valstybės vaidmuo ekonomikoje, valstybės biudžeto, fiskalinės ir pinigų politikos klausimai, visuminės paklausos ir pasiūlos teorijos. Supažindinama su rinkos ekonomikos mechanizmu, tarptautine pinigų politika ir kt. Autorė apžvelgė istorinius Lietuvos ekonomikos formavimosi ypatumus ir nūdienos makroekonomikos problemas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Leidinys skiriamas Vilniaus verslo teisės akademijos studentams ir dėstytojams, taip pat jis bus naudingas visų aukštųjų mokyklų neekonominių specialybių studentams ir visiems besidomintiems makroekonomika.

international-legal-english Rūta Navickaitė, Dalia Gulbinskienė, Diana Snapkauskaitė.
 INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH. SUPPLEMENTARY ACTIVITIES FOR STUDENTS OF BUSINESS LAW
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2008
Formatas: 15×21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 100

ISBN: 9789955590705Mokomasis leidinys skirtas dalykinės anglų kalbos teksto, žodyno ir kalbėjimo įgūdžiams lavinti. Jis susideda iš 18 dalių, plėtojančių atskiras temas. Kiekvienas skyrius prasideda tekstu, kuriame išryškinamos pagrindinės teisinės sąvokos. Teksto pabaigoje pateikiamos užduotys ir klausimai. Leidinys skiriamas Vilniaus verslo teisės akademijos studentams ir dėstytojams, taip pat visiems besidomintiems ir norintiems gilinti dalykinės anglų kalbos žinias.

konstitucine-teise
Kazimieras Liudvikas Valančius
KONSTITUCINĖ TEISĖ
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2008
Formatas: 15×21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 55

ISBN: 9789955590682Leidinys skirtas Vilniaus verslo teisės akademijos studentams, studijuojantiems konstitucinės teisės kursą. Jis palengvins studentų darbą ruošiantis seminarams, rašant kursinius ir baigiamuosius darbus.


verslo-teisinis-reguliavimas Leidinio sudarytojas Kazimieras Liudvikas Valančius.
VERSLO TEISINIS REGULIAVIMAS
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2007
Formatas: 15×21, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 183

ISBN: 9789955590590Vilniaus verslo teisės akademija parengė savo pirmąjį teminį straipsnių rinkinį. Nors leidinio straipsniai yra įvairūs savo tematika, tačiau juos visus vienija pagrindinė Akademijos veiklos kryptis – verslo teisė. Atskleidžiamas Lietuvos gyventojų požiūris į teisę ir teisėtvarką, realiai parodoma, kokios yra sąlygos verslui. Straipsnių autoriai yra ne tik Akademijos dėstytojai, bet ir kitų institucijų, su kuriomis bendrauja Vilniaus verslo teisės akademija, darbuotojai. Leidinys skirtas visiems besidomintiems verslo teisiniu reguliavimu.

sociologija Arvydas Virgilijus Matulionis.
SOCIOLOGIJA
 
Leidėjas: Vilniaus verslo teisės akademija
Išleidimo metai: 2004
Formatas: 17×24, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 198

ISBN: 9955449357Tai ketvirtasis šios knygos leidimas. Vadovėlio autorius yra Vilniaus verslo teisės akademijos prorektorius. Vadovėlio tikslas formuoti sisteminį sociologinį požiūrį į visuomenę, supažindinti su pagrindinėmis sociologijos paradigmomis, tyrimo metodais, padėti suprasti gilumines socialinių problemų priežastis. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams ir visiems, kurie domisi sociologija.

Biblioteka Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė