Duomenų bazės

Atviros prieigos duomenų bazės


LIETUVIŲ KALBA:

Europos Sąjungos Tarybos dokumentų viešasis registras

Registras veikia nuo 1999 m. sausio 1 d. Registre pateikiami Tarybai ar vienam iš parengiamųjų organų pateikti neslapto pobūdžio dokumentai, Tarybos reglamentai, sprendimai ir kt.

Europos Sąjungos teisės aktų paieška

EUR-Lex

Prieiga prie Europos Sąjungos teisės (sutartys, antriniai teisės aktai, Europos Teisingumo Teismo sprendimai, Europos Parlamento svarstomi klausimai ir pan.)

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų saugykla, kurioje skaitytojai gali ieškoti informacijos. Šiuo metu yra sukurtos penkios eLABa duomenų kolekcijos: knygos ir jų dalys; moksliniai žurnalai ir straipsniai; konferencijos ir pranešimai; mokslinės ataskaitos; daktaro ir magistro baigiamieji darbai bei santraukos.

Lietuvos elektroninė periodika

Pateikiamos Lietuvos spausdintų periodinių bei tęstinių leidinių internetiniai adresai ir tik internete platinamų žurnalų ir laikraščių tinklalapių nuorodos, kaupiamos spausdintų mokslo žurnalų ir leidinių e. versijos.

Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD)

Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD) tai Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, habilitacinių darbų duomenų bazė.

Lietuvos Respublikos Seimo publikuojami dokumentai

Svarbiausi Lietuvos Respublikos dokumentai, Seimo teisiniai dokumentai, Europos Sąjungos aktai ir t.t.

Lietuvos Respublikos terminų bankas

Lietuvos Respublikos terminų bankas – tai bendra valstybės institucijų informacinė sistema, kurioje savo prižiūrimų sričių visų teisės aktų terminiją įgaliotos kaupti ir tvarkyti ministerijos, departamentai, Vyriausybės įstaigos, Seimas ir jam atskaitingos institucijos, turinčios savo terminijos komisijas. Terminų banke kaupiami mokslo, technikos, kompiuterijos, meno ir kitų sričių terminai su išsamiais jų aprašais.

1918–1940 metų Lietuvos teisės aktų bazė

1918–1940 metų Lietuvos teisės aktų bazėje kaupiama ir saugoma teisinė ir su ja susijusi informacija. Šiuo metu čia pateikiami visi 1918 02 16–1925 03 31 dokumentai, publikuoti „Laikinosiose Vyriausybės žiniose“ (Nr. 1–37) ir „Valstybės žiniose“ (Nr. 38–186), Steigiamojo Seimo 1–100 posėdžių stenogramos. Iš viso – 1 886 dokumentai, iš kurių 434 įstatymai, 10 sutarčių.

 

UŽSIENIO KALBOMIS:

Bepress Legal Repository

Atviros prieigos teisinės tematikos duomenų bazė, kurioje talpinamos įvairių teisinių institucijų bei universitetų publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

Centrinės ir Rytų Europos šalių leidinių archyvas, suteikiantis prieigą prie 244 humanitarinių bei socialinių mokslų žurnalų visateksčių straipsnių. Straipsniai publikuojami originalo kalbomis. Daugeliui straipsnių lietuvių kalba yra suteikta atviroji prieiga.

the Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Atviros prieigos visateksčių leidinių katalogas, 2009 m laimėjęs SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) apdovanojimą. 2009 m. į DOAJ įtraukta 4798 įvairios tematikos mokslinių žurnalų, įvairiomis pasaulio kalbomis. Šiuo metu beveik dviejuose tūkstančiuose į katalogą įtrauktuose žurnaluose gali būti vykdoma visateksčių straipsnių paieška.

Economists Online

Atviros prieigos ekonomikos srities išteklių tinklalapis (portalas), apjungiantis keliolikos pasaulio institucijų (Nereus konsorciumo dalyvių), lyderiaujančių ekonomikos srityje, mokslines publikacijas, daktaro disertacijas, mokslo tiriamąją bei mokomąją medžiagą, konferencijų pranešimus, ataskaitas, statistinius duomenis bei kt. Informacija pateikiama anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbomis.

EUCLIDE Project

Matematikos ir statistikos žurnalų duomenų bazė.

Europeana

Europos virtuali įvairialypės informacijos biblioteka. Viso pasaulio interneto vartotojai gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

Eurostat

Duomenų bazėje skelbiami oficialūs suderinti Europos Sąjungos ir euro zonos statistiniai rodikliai bei pateikiami duomenų palyginimai. Galima rasti daug statistinės informacijos apie Europos Sąjungos regionus ir šalis bei valstybes kandidates.

FORENSICnetBASE: Forensic Handbooks Online

Teisiniai vadovėliai.

Global Development Finance Online (GDF)

Bazėje pateikiama šalių finansinius duomenys.

Global Legal Information Network

(Pasaulinis teisinės informacijos tinklas, GLIN) Vieša įstatymų, reglamentų, teisminių sprendimų ir kitų papildomų teisinių šaltinių duomenų bazė papildoma vyriausybinių institucijų ir tarptautinių organizacijų. Prie kiekvieno dokumento pateikta anglų k. parašyta santrauka ir dalyko terminai, parinkti iš daugiakalbės GLIN rodyklės. Visos santraukos viešai prieinamos, viešoji prieiga prie viso teksto galima dalyvaujančiose jurisdikcijose.

HighWire Press

Didžiausias atviros prieigos visateksčių mokslinių referuotų leidinių archyvas, kurį dabar (2010 m.) sudaro beveik 2 milijonaiatviros prieigos visateksčių straipsnių, 45 atviros prieigos moksliniai tinklalapiai ir kt. Tematika- socialiniai, humanitariniai, tikslieji bei gamtos mokslai. Dauguma atviros prieigos leidinių turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą.

INASP Directory of Free and Open Access Online Resources

Visateksčių žurnalų ir duomenų bazių nuorodos.

IPSA – International Political Science Abstracts

Bibliografinė politikos mokslų duomenų bazė.

Lexis-Nexis

Duomenų bazė pateikianti teisinę, mokesčių, komercinės veiklos informaciją, naujienas ir kt.

Math-Net.Ru

Rusijos matematikos portalas, kuriame pateikiama žurnalai, organizacijos, konferencijos ir kt. informacija. Laisvai pateikiama žurnalų turiniai, straipsnių santraukos, bibliografinė informacija. Visakteksčius žurnalų straipsnius laisvai skaityti praėjus trejiems metams nuo naujausių žurnalo leidimo metų.

Open J-Gate portal

Interneto vartai, susiejantys daugiau kaip 3 000 atviros prieigos mokslinių žurnalų ir suteikiantys galimybę vienu metu atlikti paiešką milijonuose laisvai prieinamų mokslinių straipsnių.

Oxford Scholarship Online

Visatekstės mokslinės knygos iš ekonomikos, finansų, politikos, filosofijos, religijos mokslų.

PsycARTICLES

Visatekstė psichologijos mokslo srities žurnalų duomenų bazė, kurią leidžia American Psychological Association (APA), APA Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association ir Hogrefe Publishing Group.

RePEc

RePEc (Research Papers in Economics) – moksliniai straipsniai iš ekonomikos. Bendradarbiauja daugiau kaip100 savanorių iš 30 šalių, kad platinti mokslinius tiriamuosius darbus.

SAGE Full-Text Collections

Bazė pateikia straipsnių temines kolekcijas: politika ir tarptautiniai santykiai, komunikacija, kriminologija, sociologija, edukologija, psichologija.

Science

Žurnalo Science visatekstė DB. Straipsniai prieinami nuo 1997 m. Bazė apima matematikos, fizikos, kompiuterijos, ekonomikos, sociologijos, biochemijos ir kt. temas.

ScienceResearch.com

Mokslinės informacijos paieškos sistema leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.

Scientific Journals International 

Visateksčių straipsnių paieška atviros prieigos moksliniuose žurnaluose.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Statistinės duomenų bazės, knygos, periodiniai leidiniai, apimantys ekonominius ir socialinius klausimus iš makroekonomikos, prekybos, švietimo, plėtros, mokslo ir inovacijų sričių.

Theses Canada Portal

Kanados mokslininkų elektroninės tezės ir disertacijos anglų ir prancūzų kalbomis. Iki 2002 m. duomenų bazėje sukaupta apie 220 000 daktaro tezių ir disertacijų.

The World Bank Open Data

Pasaulio Banko duomenų portalas apjungiantis World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM), Education Statistics ir kt. duomenų bazes ir suteikiantis prieigą prie daugiau nei 2000 rodiklių.

University Library Online

Rusijos duomenų bazė, kurioje pateikiama apie 20 000 el. knygų rusų kalba iš literatūros, istorijos, filosofijos, socialinių mokslų. Taip pat pateikiama enciklopedijos, senos ir šiuolaikinės knygos, žemėlapiai, iliustracijos, žodynai ir kt. leidiniai.

Business Source Complete

Verslo informacijos visatekstė duomenų bazė, apimanti įvairias verslo ir jai artimas sritis: vadybą, ekonomiką, finansus, buhalterinę apskaitą ir kt. Leidinių sąrašas. Galima tik laikina prieiga. plačiau info apie prisiregistravimą:  http://www.ebscohost.com/request-information

Mokslinių publikacijų duomenų bazė

2013:

V. Valatka. Mito pasaulis kaip saikingumo, moralumo ir būtiškumo skleidimosi vieta kinikų filosofijoje. Logos, ISSN 0868-7692, 2013/75, p. 50-59.

2012:

V. Kondratienė. Konstitucinių valdžios galių atribojimo ir įgyvendinimo mechanizmas. Justitia, ISSN 1392-5708, 2012/77, p. 65-75.

V. Kondratienė. Teisiniai socialinių sistemų institucionalizavimo aspektai. Viešasis administravimas, 2012, 2(34), p. 71-81.

V. Kondratienė. Subsidiarumo kaip Europos Sąjungos teisės principo taikymas Lietuvos valstybės valdymo sistemai decentralizuoti. Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2012, T. 11, Nr.2, p. 332-343.

V. Kondratienė. Aspects of Legislative Governance of a State: the Principe of Subsidiarity as a Tool for Local Governance Consolidation. Socialiniai tyrimai, ISSN 1392-3110, 2012, 3(28), p.53-61.

Prenumeruojamos duomenų bazės


EBSCO publishing

Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas, apimantis humanitarinius, socialinių mokslų, medicinos, sveikatos apsaugos ir kt. mokslines sritis.

Plačiau apie naudojimąsi šia duomenų baze galite rasti čia

Infolex

Teismų praktikos ir teisės aktų paieškos sistema, kuria skaitytojai gali naudotis bibliotekoje. Dėl slaptažodžio kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Emerald

Mokslinė duomenų bazė apimanti verslą, vadybą, marketingą, gamybą ir ekonomiką, informacijos vadybą, nuosavybės teisę, žmogiškuosius išteklius, informacijos ir komunikacijos mokslus,  inžineriją. Prieiga prie šios duombazės galima naudotis Universiteto patalpose. Daugiau informacijos čia.

Verslo žinios

Didžiausias verslo naujienų dienraštis Lietuvoje, sukaupęs virš 170000 straipsnių nuo 1995 metų. Dėl prieigos iš bibliotekoje esančių kompiuterių kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Taylor & Francis

Universali visateksčių žurnalų duomenų bazė, kurioje galima rasti įvairių mokslo sričių temomis informacijos, kaip kad teisė, komunikacijos mokslai, ekonomika ir finansai, matematika ir statistika, socialiniai mokslai, turizmas ir t.t. Daugiau informacijos čia.


Biblioteka Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė