Apie biblioteką

Bibiotekos veiklos gairės

KSU biblioteka yra akademinė biblioteka. Ji komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus dokumentus. Didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro socialinių mokslų, teisės ir verslo literatūra. Kaupiama vadybos, matematikos, verslo ekonomikos, finansų, bankininkystės, meno, istorijos, užsienio kalbų mokymosi vadovėliai, mongrafijos bei periodiniai leidiniai. Bibliotekos fondai nuolat papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius.

Tikslas

Tikslas – plėtoti biblioteką kaip informacinį žinių trikampio (studijų, mokslo ir inovacijos) struktūrinį pamatą, kuris formuoja moksliąsias aplinkas, mokymąsi gyvenimo erdvėje ir per gyvenimą, naudojant skaitmenines technologijas ir naujausius vartotojų aptarnavimo metodus.

Misija

Bibliotekos misija – didinti universiteto mokslumą ir konkurencingumą vietiniu, europiniu ir tarptautiniu mastu, siekiant plėtoti žinių visuomenės kūrybingumą, tvarumą ir inovatyvumą globaliose daugiakultūrinėse aplinkose.

Uždaviniai:

Bibliotekos uždaviniai:

–        aptarnauti akademinę bendruomenę tradicinėje ir virtualioje erdvėje;

–        teikti informacines paslaugas atitinkančias besikeičiančias universiteto, bendruomenės ir informacijos naujoves;

–        kaupti ir saugoti bibliotekos fondą;

–        plėtoti vieningą automatizuotą bibliotekos informacinę sistemą (ALEPH);

–        plėtoti ir kurti šiuolaikiškos, studentų bei dėstytojų poreikius atitinkančios bibliotekos modelį;

–        visapusiškai dalyvauti ugdymo procese.

Šiuos uždavinius įgyvendinti mums padeda:

  • paslaugus, geranoriškas ir kompetentingas bibliotekos personalas, galintis kiekvienam skaitytojui suteikti išsamią informaciją apie bibliotekos knygų, periodikos ir kitų leidinių fondą;
  • bibliotekos erdvė, skirta savarankiškam darbui, studentų paskaitoms, seminarams, laisvalaikiui ir studijoms;
  • sudarytos sąlygos studentams savarankiškai mokytis ir tobulėti, o dėstytojams ruoštis paskaitoms ir ieškoti naujų darbo metodų;
  • bendradarbiavimas su kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis, naujausių informacijos ir komunikacijos technologijų bei ALEPH informacinės sistemos diegimas.


Darbo laikas

BIBLIOTEKOS  DARBO GRAFIKAS

2016 Birželis

Pirmoji savaitė
Birželio 1 d. (trečiadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 2 d. (ketvirtadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
 Antroji savaitė
Birželio 6 d. (pirmadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 7 d. (antradienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 8 d. (trečiadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Živilė)
Birželio 9 d. (ketvirtadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 16.00 (Živilė)
 Birželio 10 d. (penktadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
 Trečioji savaitė
Birželio 13 d. (pirmadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 14 d. (antradienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 16.30 (Živilė)
Birželio 15 d. (trečiadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 16.00 (Živilė)
Birželio 16 d. (ketvirtadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 16.00 (Živilė)
Birželio 17 d. (penktadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
 Ketvirtoji savaitė
Birželio 20 d. (pirmadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 21 d. (antradienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 22 d. (trečiadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)
Birželio 23 d. (ketvirtadienis) 9.00 – 13.00                  13.30 -  17.00 (Irena)
 Penktoji savaitė
Birželio 27 d. (pirmadienis) 8.30 – 13.00                  13.30 – 17.00 (Irena)

 

* Bibliotekos darbo laikas keičiasi priklausomai nuo joje  vykstančių paskaitų, mokymų, konferencijų ir kt. renginių.

 


Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto biblioteka
J.Basanavičiaus g. 29A, LT-03109, Vilnius
(biblioteka IV aukšte, 61 kab.; skaitykla IV aukšte)
Tel.: (+370 5) 213 6713
El. paštas: biblioteka[eta]ksu.lt


J. Basanavičiaus g. 29a, Vilnius, Lietuva

Biblioteka Veiklos gairės Kazimieras Simonavičius KSU Kokybiškos studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Verslumas Vadybos bakalauras Studento pažymėjimas Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Bakalauro studijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos  Pramogų ir turizmo industrijos Šiuolaikiškas mokslas Vadyba  Politikos mokslai Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija Inovatyvumas Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Kūrybiškumas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Teisė Svajonių universitetas Sociologijos bakalauras Kur stoti Komunikacijos bakalauras Modernus universitetas  Studentų atstovybė Moderni biblioteka