Kokybės sistema

aprase-ksu-siegel_tic_90012013 m. Universitetas įgyvendino projektą „Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas” ir įdiegė studijų kokybės valdymo standartą ISO 9001:2008.  Projektas buvo finansuojamas iš ES fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

2013 m. spalio 11 d., Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektoriui prof. dr. Arūnui Augustinaičiui TÜV Thüringen e. V. sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS“ generalinis direktorius Vytautas Pivoras įteikė kokybės sertifikatą patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2008 (LST EN 9001:2008).

Vienas svarbiausių Kazimiero Simonavičiaus universiteto tikslų – pasiūlyti aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus ir globalios darbo rinkos poreikius atitinkančias studijų programas, kurios taptų tikru karjeros šuoliu Lietuvos jaunimui.

„Per pastaruosius metus Universitetas ženkliai „paaugo“ visose srityse – ir studijų, ir mokslo, ir tarptautinių ryšių. Galima sakyti, kad, sujungęs dvi specializuotas teisės ir verslo vadybos universitetines akademijas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas tapo visaverčiu universitetu, plėtojančiu ne tik socialinius, bet ir fizinius mokslus, kuriančiu akademinėmis vertybėmis grindžiamą kultūrą ir tiesiogiai jungiančiu mokslą ir praktiką. Tačiau didžiausias dėmesys skiriamas pažangioms mokslo ir studijų kryptims, kurios turi svarią perspektyvą globaliame pasaulyje. „Nors Universiteto strategija, valdymas, mokslo ir studijų plėtra bei ryšiai su socialiniais partneriais buvo puikiai įvertinti tarptautinės ekspertų komisijos, stengiamės neužmigti ant laurų – priešakyje matome dar tiek daug neatliktų darbų ir ambicingų tikslų, kad jiems įgyvendinti reikėtų bent patrigubinti puikios Universiteto komandos, kuria aš, kaip rektorius, itin didžiuojuosi, pastangas“, – teigia KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis.

„Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame Lietuvos specialistai konkuruoja ne tik vietinėje, bet ir globalioje rinkoje, aukštos kokybės išsilavinimas, integruotas su praktinėmis žiniomis, – didelis pranašumas. Nuosekliai analizuojame darbo rinką, kad studentams galėtume pasiūlyti geriausiai rinkos poreikius atitinkančias studijas”, – sako Universiteto prorektorė doc. dr. Austė Kiškienė. Pasak jos, Universitete įgyvendinamos naujos tarpdalykinės studijų programos ir kasmet didėjantis studentų skaičius patvirtina, kad Kazimiero Simonavičiaus universiteto pasirinkta veiklos strategija atitinka šiuolaikinės darbo rinkos perspektyvas ir poreikius.

Siekdama suteikti kokybišką išsilavinimą, Universiteto akademinė bendruomenė organizuoja konferencijas, sparčiai plėtoja tarptautinius ryšius, aktyviai vykdo studentų ir dėstytojų mainus, įgyvendina mokslinių tyrimų projektus bei rengia mokslinius leidinius. Artimiausi Universiteto planai susieti su moderniausių studijų metodikų, užtikrinsiančių itin veiksmingas kompetencijų jungimo kompozicijas ir žinojimo struktūrinę kokybę, kūrimu, naujų aukštos kokybės klasikinių ir pasaulio pokyčių vyraujančias tendencijas atitinkančių daugiadalykių studijų programų kūrimu, ir ypatingai – su studijų infrastruktūros ir mokslinio tyrimo bazės tobulinimu.

Sertifikatas patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)

Certificate for the management system according to ISO 9001:2008

Kokybės sistema Kazimieras Simonavičius KSU Kokybiškos studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Verslumas Vadybos bakalauras Studento pažymėjimas Tarptautiškumas Kūrybinės industrijos Bakalauro studijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Inovatyvumas Pramogų ir turizmo industrijos Šiuolaikiškas mokslas Vadyba Politikos mokslai Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Kūrybiškumas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika Teisė Svajonių universitetas Sociologijos bakalauras Magistrantūros studijos Komunikacijos bakalauras Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė