Studijos, stažuotės

DAAD

Vokietijos akademinių mainų taryba

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

Vokietijos akademinių mainų taryba yra viena didžiausių organizacijų pasaulyje, siūlančių finansavimą tarptauriniams studentų bei mokslininkų mainams.

DAAD skatina Vokietijos universitetų internacionalizaciją, remia vokiškas studijas ir vokiečių kalbą užsienyje, padeda besivystančioms šalims įkurti ir valdyti efektyvius universitetus ir konsultuoja kultūros, švietimo ir plėtros (angl. development) klausimais.

Daugiau informacijos apie DAAD teikiamas stipendijas lietuvių kalba ieškokite čia.

ASEMDOU

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarptautinių ryšių skyrius kviečia Antreprenerystės ir vadybos, Kūrybinių ir kultūrinių industrijų, Pramogų ir turizmo industrijų, Tarptautinės verslo teisės, Verslo vadybos  studijų programos nuolatinių studijų antro kurso studentus rudens semestro studijoms Pietų Korėjos Global Handong universitete. Studentų mainai vyksta pagal ASEM-DOU stipendijų programą, kurios metu studentų pora (1 lietuvis ir 1 korėjietis) gauna po 4000 eurų stipendiją už  4 mėn. trukmės studijas užsienyje.

Studentų atranka skelbiama kiekvienais metais kovo mėn.

Norintys dalyvauti, siunčia CV (anglų kalba) ir motyvacinį laišką (anglų kalba), kuriame argumentuotai pagrindžia, kodėl nori studijuoti užsienyje bei nurodo, kokiose KSU organizuotose veiklose ir renginiuose dalyvauja.

Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:

  1. Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (dviejų paskutinių sesijų rezultatų vidurkis ne mažesnis nei 8 balai).
  2. Užsienio kalbos žinios.
  3. Motyvacinis laiškas (kokia veikla užsiimate Universitete, pavyzdžiui, KSU Studentų atstovybės narys, Studentų mokslinės draugijos narys, lankote kviestinių svečių paskaitas ir pan.).

Studentų atrankos rezultatai skelbiami gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie šią mainų programą:

ASEM-DOU programa

Lankstinukas apie Global Handong universitetą

Dalykai anglų kalba Global Handong universitete

Daugiau informacijos apie studijas P. Korėjos Global Handong universitete, KSU Tarptautinių ryšių skyrių.

 

Britų taryba

Britų taryba

British Council

Anot Britų tarybos, jie „teikia informaciją žmonėms apie mokymosi galimybes ir kūrybiškas idėjas Didžiojoje Britanijoje, kad sukurtų tvarius bendradarbiavimo ryšius visame pasaulyje“.

Britų taryba rengia įvairius anglų kalbos ir profesinius egzaminus, informuoja apie studijų bei mokslinių stažuočių Didžiojoje Britanijoje galimybes ir teikia finansavimo galimybes.

Programų, institucijų ir finansavimo galimybių paieška

BAFF

Baltijos – Amerikos laisvės fondas  

Baltic – American Freedom Fundation (BAFF)

Baltijos-Amerikos Laisvės Fondo misija yra „stiprinti ryšius tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos, pasitelkiant į pagalbą švietimo ir mainų programas, kurios yra orientuotos į ekonominį augimą bei demokratinių procesų vystymą. Akivaizdus ir pastebimas ryšių stiprinimas tarp JAV ir Baltijos šalių yra esminis tikslas.“

BAFF siūlo įvairias stipendijų JAV galimybes asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Latvijoje, Lietuvoje ar Estijoje. Šiuo metu BALF stipendijų galimybės apima:

  • Profesinė stažuotė

Siūliomos stipendijos atlikti 6-12 mėnesių profesinę praktiką JAV įmonėse. Konkurse dalyvauti gali paskutinio kurso bakalauro studentai, magistrantūros ir doktorantūros studentai arba absolventai, kurie universitetą baigė ne seniau, kaip prieš šešis mėnesius. Daugiau informacijos rasite čia.

  • Mokslinė stipendija

Siūlomos stipendijos magistrantūros studijoms JAV. Daugiau informacijos rasite čia.

  • Stipendijos tiriamuosius darbus atliekantiems mokslininkams

Siūlomos stipendijos mokslininkams ir mokslo tyrinėjimų specialistams atlikti tiriamuosius darbus JAV. Stažuotės trukmė – iki vienerių metų. Kandidatai turi turėti daktaro laipsnį, arba bent penkių metų profesinę patirtį arba reikšmingus mokslinių pasiekimų įrodymus. Šios stipendijos leidžia mokslininkams pasiimti į JAV ir savo šeimos narius. Daugiau informacijos rasite čia.

Erasmus Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė tarptautiškumas