Kūrybos ekonomika – papildomosios studijos kolegijų absolventams

Kūrybos ekonomika
Papildomosios studijos – 1 metai

Kūrybos ekonomikos papildomosios studijos skirtos neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams, norintiems studijuoti Kūrybos ekonomikos magistrantūroje.

Į programą priimami: neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį Socialinių mokslų srities, Humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės ir Meno studijų krypčių grupės profesinio bakalauro krypčių grupės studijų programose.

Studijų programos apimtis ECTS kreditais: 60
Studijų kaina: 1 studijų kredito kaina – 47,5 EUR

Programos sandara: Kūrybos ekonomikos papildomųjų studijų metu bus studijuojami šie dalykai:

1 semestras 2 semestras
1. Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijos 1. Integruota marketingo komunikacija
2. Kūrybinių projektų vadyba 2. Kiekybiniai metodai ekonomikoje ir vadyboje
3. Mikroekonomika 3. Makroekonomika
4. Taikomoji matematika 4. Tarptautinės ekonomikos pagrindai
5. Vadybos istorija ir teorija 5. Verslo komunikacija

Tolesnių studijų galimybės: Šias studijas baigusiems asmenims bus išduodamas atitinkamas studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę toliau studijas tęsti Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos ekonomikos studijų magistrantūros programoje.

Papildomosios studijos yra organizuojamos, jei susirenka 10 asmenų grupė.

Studijų pradžia: 2016 m. rugsėjo 1 d.

Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas KIK Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Partnerystė Pramogų ir turizmo industrijos Idėjos Tarptautinė verslo teisė Rasa Levickaitė Noriu studijuoti Tarptautinės konferencijos Lietuvos universitetai Kūrybiškumo ugdymas Vadyba a href="http://www.ksu.lt/sample-page/studiju-programos/kurybos-ekonomika/"> Kūrybos ekonomika Politikos mokslai Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ateities universitetas Ekonomikos magistras Ramojus Reimeris Prorektorė Austė Kiškienė Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas Kolegijų absolventams