STUDIJOS

Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlio dviejų pakopų (bakalauro ir magistro) studijas naujose ir perspektyviose teisės, komunikacijos, politikos, ekonomikos, informatikos bei sociologijos srityse. Siekiame, kad mūsų studentai studijuodami KSU ne tik įgautų vertingų įgūdžių bei žinių, bet ir realizuotų savo potencialą bei įšsiugdytų asmenybinius bruožus, tokius, kaip verslumas, kūrybiškumas ir inovatyvumas.

Kazimiero Simonavičiaus universitete galite rinktis šias studijų formas:

  • Nuolatinės (buvusios dieninės) 
  • Ištęstines (buvusios neakivaizdinės) 
  • Nenuosekliąsias (papildomąsias, trukmė – 1 metai)
  • Pagal individualų studijų planą 

Visą informaciją apie nuolatinių bei ištęstinių studijų programas KSU galite rasti čia.

Nenuosekliųjų studijų tiksas – papildyti jau įgytą neuniversitetinį aukštajį išsilavinimą. Priimami kolegijų, aukštųjų neuniversitetinių ir universitetinių mokyklų absolventai ir studentai, studijavę, bet nebaigę minėtų mokyklų. Pabaigus papildomas studijas, sudaroma galimybė tęsti magistro studijas pagal individualų studijų planą.

Studijuoti pagal individualų studijų planą priimami asmenys, baigę ar studijavę, bet nebaigę universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų. Baigusiems ar studijavusiems minėtose mokyklose, pagal galiojančius nuostatus, įskaitomi atitinkantys KSU mokymo programą dalykai ir leidžiama studijuoti pagal individualius studijų planus bei greičiau baigti studijas.

SEO Studijų programos Tiesioginis priėmimas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė