Kolegijų absolventams

Į magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami:

1. asmenys, baigę universitetines studijas, kurių kryptis atitinka studijų programos, į kurią norima stoti, studijų kryptį.

2. asmenys, baigę Socialinių mokslų srities ir Humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro programas.

Pastaba: Stojantieji privalo turėti pasirinktai programai privalomus 2 bakalauro studijų pagrindų dalykus (žr. 1 lentelės 2 dalį). Stojantieji, neturintys privalomųjų bakalauro studijų pagrindų dalykų, gali juos išlaikyti studijų metu, pagal sudarytą individualių studijų planą.

Studijų dalykų atitiktį nustato KSU Priėmimo komisija.

Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas arba koleginių studijų Socialinių mokslų srities profesinio bakalauro programas, gali būti priimami:

1. tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, pateikiamo 1 lentelės 2 ir 3 dalyje, yra surinkę ne mažiau kaip 30 kreditų (ECTS)

2. studijuodami papildomosiose studijose**, jei už išlaikytus privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus neturi surinkę 30 kreditų (ECTS) minimumo iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, pateikiamo 1 lentelės 2 ir 3 dalyje.

** Papildomosios studijos bus vykdomos, jei pageidaujančiųjų studijuoti skaičius bus ne mažesnis nei 12.

Studijoms trūkstamus dalykus galima išlaikyti:

1. vieną semestrą studijuojant papildomosiose studijose (iki 30 ECTS kreditų) ir tada stojant į magistrantūrą;

2. iš karto studijuojant tiek papildomuosius, tiek magistrantūros dalykus pagal patvirtintą individualų paskaitų ir atsiskaitymų grafiką, jei reikia, išdėstant magistrantūros studijas per 2 m. (studijuojant nuolatine sesijine forma).

1 lentelė. Privalomų bakalauro studijų pagrindų ir specialiųjų dalykų sąrašas

Programos pavadinimas

Privalomi bakalauro studijų pagrindų dalykai

Privalomi specialieji programos dalykai

1

2

3

Ateities įžvalgos ir strateginis valdymasViešojo administravimo magistrasNuolatinė sesijinė (1,5 m.),anglų kalba Ekonomikos pagrindai/teorija arba mikroekonomika ir makroekonomika – (6 ECTS);Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS) Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; Finansų apskaita; Informacinės technologijos;Statistika; Matematika; Sociologija; Politologija; Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija; Projektų vadyba; Kūrybinės ir kultūrinės industrijos/Kūrybos ekonomika; Įmonių socialinė atsakomybė;Tarptautinė/ pasaulio ekonomika; Inovacijų vadyba
Organizacinės inovacijos ir vadybaOrganizacijų vadybos magistrasNuolatinė sesijinė (1,5 m.),anglų kalba Vadyba/ vadybos istorija ir teorija; arba atitinkami dalykai (6 ECTS)Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS) Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos teorija, arba atitinkantys dalykai; Auditas; Informacinės technologijos; Matematika; Sociologija;Marketingas; Integruotos marketingo komunikacijos; Buhalterinė apskaita; Finansai; Personalo valdymas; Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija;Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė
Integruota kūrybos komunikacijaKomunikacijos magistrasNuolatinė sesijinė (1,5 m),anglų kalba  Komunikacijos pagrindai/teorija arba atitinkami dalykai (6 ECTS)Socialinių tyrimų metodai arba kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai/statistika, arba atitinkami dalykai (6 ECTS) Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos teorija, arba atitinkantys dalykai; Integruotos marketingo komunikacijos; Sociologija; Marketingas;Socialinių medijų komunikacija; Informacinės technologijos; Kūrybinės gyvensenos komunikacija; Logika; Filosofija; Personalo valdymas; Strateginis valdymas; Projektų vadyba; Dalykinė/ verslo komunikacija; Vadyba/ vadybos istorija ir teorija.

Vienerių metų papildomosios studijos skirtos neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams, norintiems studijuoti magistrantūroje.

Priimama į šias magistro studijų programas:

•  Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas;

•  Integruota kūrybos komunikacija;

•  Organizacinės inovacijos ir vadyba.

Į papildomąsias studijas priimami neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų programos apimtis kreditais iki 60 ECTS.

Studijų kaina: 1 studijų kredito kaina – 49,50 EUR.

 

Teisė – studijos kolegijų absolventams

IŠSKIRTINIS PASIŪLYMAS LIETUVOS KOLEGIJŲ TEISĖS PROFESINIAMS BAKALAURAMS

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) parengė patrauklią Teisės studijų programą Lietuvos kolegijų Teisės profesiniams bakalaurams ir kviečia pratęsti  studijas įgyjant Teisės magistro laipsnį.

KSU SIŪLO:

  • Vientisųjų studijų (bakalauras + magistras) programos trukmė – studijuok tik 3 metus*;
  • Mažiausia studijų kaina Lietuvoje – sutaupyk 30 %;
  • Patogus tvarkaraštis – derink studijas ir darbą, studijuok savaitgaliais;
  • Studijuok Vilniuje arba Klaipėdoje.

* – Tiksli studijų trukmė nurodoma individualios konsultacijos metu, įvertinus absolvento išlaikytų dalykų skaičių ir atitikimą KSU programai.

Teisės magistro diplomas atveria galimybę siekti karjeros visose svarbiausiose teisinės veiklos srityse: teisės magistrai gali dirbti teisėjais, prokurorais, advokatais, notarais, antstoliais ir  kt.

KSU siūlomos Teisės studijų programos kolegijų absolventams tikslas – rengti aukščiausios teisinės kvalifikacijos teisės specialistus, turinčius sistemines teisės mokslo žinias, gebančius susieti, moksliškai pagrįsti, vertybiškai įprasminti ir praktiškai naudoti skirtingų teisės šakų žinias bei metodologijas, teisiškai vertinti situacijas ir spręsti problemas.

Teisės studijų metu teorinės studijos maksimaliai siejamos su praktine veikla, patirties kaupimu ir moksliniais tyrimais, formuojamas aktyvus vertybinis požiūris į šiuolaikinį gyvenimą, ugdomi specialūs komunikacijos ir karjeros planavimo įgūdžiai.

Kazimiero Simonavičiaus universitete jau pradėtas tiesioginis priėmimas į Lietuvos kolegijų Teisės profesiniams bakalaurams skirtą Teisės studijų programą.

Priimant dokumentus yra atsižvelgiama į pretendento motyvaciją ir profesinę patirtį.

Daugiau informacijos: tel.: +370 655 44387 (Aistė) arba el. paštu: priemimas@ksu.lt

 

Priėmimas 2016

Studijų programos

Studijų kaina ir finansavimas

 

KONTAKTAI

Vilniuje
J. Basanavičiaus g. 29 A,
Tel.: (8 5) 213 5172, (8 5) 213 3606
Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387
El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt
www.ksu.lt
Klaipėdoje
Bijūnų g. 17,  330 kab.
Mob. 8 650 33 066, 8 655 68 151
El. p. klaipeda@ksu.lt

Turite klausimų apie priėmimą? Norite pasikonsultuoti?
Registruokitės ASMENINEI KONSULTACIJAI: priemimas@ksu.lt

 

Parsisiųsk KSU informacinį leidinį

 

Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė