DUK

ksu-dazniausiai-uzduodami-klausimai

Kas yra Kazimieras Simonavičius?
Kazimieras Simonavičius (kai kuriuose šaltiniuose - Kazimieras Semenavičius, lenk. Kazimierz Siemienowicz) – nepelnytai pamirštas, vienas iškiliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII amžiaus mokslininkų, kurio  idėjos, darbai, sprendimai yra susiję ne tik su inžinerijos ar karybos mokslu, bet ir su šiandien aktualiomis temomis kaip kūrybiškumas, verslumas, inovacijos, komunikacija, nestandartinių sprendimų kokybė.

Kiek laiko trunka bakalauro studijos?
Nuolatinės – 3,5 m. Ištęstinės – 5 m.

Kiek trunka magistro studijos?
Nuolatinės – 1,5m. Ištęstinės – 2m.

Kada vyksta ištęstinės studijos?/ Koks yra ištęstinių studijų tvarkaraštis?
Ištęstinio skyriaus studentams paskaitos vyksta savaitgaliais. Galimi du ištęstinių paskaitų išdėstymo variantai:

1. Paskaitos išdėstomos taip, kad atvykti reikėtų 1 kartą per mėnesį 3 dienoms (penktadienio popietė, šeštadienis ir sekmadienis). Per semestrą būna 4 tokie paskaitų savaitgaliai.

2. Paskaitos išdėstomos taip, kad atvykti reikėtų 2 kartus per mėnesį po 2 dienas (šeštadienį ir sekmadienį). Per semestrą būna 8 paskaitų savaitgaliai (dažniausiai kas antras mėnesio savaitgalis).

Baigus kolegiją ir  įgijus neuniversitetinį bakalaurą, kokios galimybės būtų pratęsti studijas KSU?
Baigusiems kolegijas galime pasiūlyti studijas pagal individualų studijų planą.

Ar galima stoti per LAMA BPO sistemą ?
Galima stoti per LAMA BPO sistemą, išankstinį ir tiesioginį KSU priėmimą. Stojant tiesiogiai vyksta motyvacinis pokalbis.

Kas yra išankstinis priėmimas?
Jo metu, kviečiami studijuoti asmenys turintys vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą (kurį įgijo 2013 m. ar anksčiau) bei studijas finansuojantys savo lėšomis. Stojant vyksta motyvacinis pokalbis.

Ar yra nuolaidos mokesčiui už mokslą gerai besimokantiems studentams?
KSU siekdamas skatinti pažangius studentus, įstojusius į mokamą vietą, suteikia nemokamas studijas dviems nuolatinių studijų studentams iš kiekvienos studijų programos, kurių semestro studijų vidurkis – geriausias kurse. Stipendija mokama kompensacijos būdu, t. y. po kiekvienos sesijos dviem pažangiausiems kurso studentams kompensuojama už mokslą sumokėta studijų įmoka.

Ar ištęstinėms studijoms galima gauti valstybės finansavimą?
Taip, stojantieji per Bendrąjį priėmimą LAMA BPO, kurių konkursinis balas pakankamai aukštas, kad įstotų į valstybės stipendija finansuojamą studijų vietą, ją gali rinktis tiek nuolatinės, tiek ir ištęsatinės formos studijose.

Ar universitetas padeda gauti mokslams paskolą?
Studentas turėtų savarankiškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą ir užpildyti prašymą-anketą Valstybės remiamai paskolai gauti. Tuomet Universitetas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti paskolą, yra tos mokslo ir studijų intitucijos studentas, patikrina studentų pateiktą informaciją apie studijas ir pateikia duomenis apie studentų numatomą studijų baigimo datą, studijų kainą ir studijų dalykų įvertinimų vidurkį.

Ar stojant mokytis yra amžiaus apribojimai?
Amžiaus apribojimų norintiems tapti KSU studentais nėra. Tačiau svarbu, kad stojantysis turėtų vidurinį išsilavinimą.

Koks stojamasis balas į bakalauro pakopos studijų programas?
Kiekvienais metais konkursinis balas, kurio reikia, kad stojantysis įstotų į valstybės finansuojamą (KSU atveju į valstybės stipendija finansuojamą studijų vietą), šiek tiek kinta. Dažniausiai konkursinis balas turi būti apie 18,5 – 19. Kaip pavyzdį galime pateikti 2013 metų  žemiausias balas su kuriuo dar buvo galima įstoti į valstybės stipendija finsnsuojamą studijų vietą – 18, 08

Ar įstojus į mokamą vietą vėliau galima gauti finansavimą?
KSU siekdamas skatinti pažangius studentus, įstojusius į mokamą vietą, suteikia nemokamas studijas dviems nuolatinių studijų studentams iš kiekvienos studijų programos, kurių semestro studijų vidurkis – geriausias kurse.

Ar yra bendrabučiai? Jeigu nėra ar padeda su apgyvendinimu?

KSU bendrabučių šiuo metu neturi, bet ateityje planuojama juos turėti. Kol kas sėkmingai padedame studentams įsikurti gretimuose bendrabučiuose arba padedame surasti kitas galimybes apgyvendinimui.

Ar universitete, bendrabučiuose ir bibliotekoje galima nemokamai prisijungti prie interneto?
Prie interneto nemokamai galima jungtis visose KSU patalpose.

Ar universiteto diplomai pripažįstami Lietuvoje ir užsienyje?
Taip, KSU yra legalus, Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenziją vykdyti studijas turintis universitetas, todėl jo diplomai tikrai yra pripažįstami Lietuvoje ir užsienyje.

Ar diplome bus rašoma, jog studijos buvo ištęštinės?
Diplome yra pateikiama informacija apie baigtos studijų programos pavadinimą ir įgyjamą išsilavinimą, o informacija apie tai, kokia forma (nuolatine ar ištęstine) buvo studijuota yra nurodoma ne pačiame diplome, o jo priedėlyje.

Ar atvyksta dėstytojų iš užsienio?
KSU vizituoja kviestiniai dėstytojai, profesoriai emeritai, pasaulinio lygio garsūs mokslininkai.

Ar yra studentų mainų programos su užsienio universitetais? Kokiose šalyse?
KSU dalyvauja didžiausioje Europos studentų ir dėstytojų mobilumo programoje – Erasmus. Šiuo metu turime virš 44 užsienio partnerių iš 18 skirtingų Europos šalių. Studentai gali vykti mokytis į Prancūziją, Italiją, Vokietiją, Suomiją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją, Ispaniją, Turkiją ir t.t.

Ar universitetas suranda praktikos vietas?
Taip, KSU turi gausų socialinių partnerių tinklą, pas kuriuos mūsų studentai gali atlikti profesinę praktiką.

Kas yra „Karjeros kelio“ sistema?
„Karjeros kelias” – speciali programa, kurios tikslas yra suformuoti individualias karjeros perspektyvas kiekvienam KSU studentui. Vystomi projektai su socialiniais partneriais, kurie vėliau gali užtikrinti galimybes praktikai ar pasiūlyti darbo vietą.  Organizuojami susitikimai/paskaitos su stipriais verslininkais, koučeriais, mentoriais.

Kokia veikla manęs laukia po paskaitų?
KSU užklasinė veikla: Studentų atstovybė, Studentų mokslinė draugija, Forumo teatras, Linijiniai šokiai, fotografijos būrelis. KSU atviras studentų poreikiams.

Kodėl turėčiau rinktis KSU?
KSU siūlo naujas inovatyvias ir unikalias studijų programas, kurios yra orientuotos būtent į ateities rinkos ir darbuotojų poreikius, didelę reikšmę studijų procesuose užima studentų kūrybingumo, antreprenerystės (verslumo) žinių ugdymas, aktyvus ryšys su socialiniais partneriais ir mokymasis iš jų – šie dalykai užtikrina, jog mūsų absolventai, pabaigę studijas turės ne tik puikias specialybės žinias, bet ir reikiamus gebėjimus bei praktinę patirtį. Visa tai, jiems leis lengvai susirasti darbą ar netgi patiems susikurti sau darbo vietas. Tą teigia ir KSU šūkis “Išrask savo ateitį!”

Kodėl verta studijuoti privačiame universitete?
Studijos privačiame universitete gali būti daug kokybiškesnės ir inovatyvesnės nei valstybiniuose universitetuose. Privatus universitetas, kuris nėra priklausomas nuo valstybės skiriamo finansavimo ir turi daugiau savo autonomijos, gali lanksčiau reguoti į besikeičiančią situaciją, rinkos poreikius, naujausių technologijų atsiradimą, mokymosi būdų inovacijas ir panašius dalykus ir greičiau juos taikyti savo organizuojamų studijų procesuose.

P. S. Daugelis geriausių pasaulio univeristetų, tokie kaip Stanford’o, Oxford’o, Harvard’o, Yal’io, Princeton’o yra privatūs.

Universiteto vardas dar mažai žinomas. Ar baigę studijas absolventai bus paklausūs darbo rinkoje?
Kazimiero Simonavičiaus universiteto vardas yra naujas (pakeistas 2012 metų pradžioje), tačiau pats universitetas veikia jau virš 10 metų (nuo 2003 metų), yra išleidęs daugiau nei 500 absolventų. Šiuo metu KSU yra aktyvaus augimo stadijoje, 2013 metais pirmakursių studentų skaičius padidėjo 5 kartus, lyginant su 2012 metais. KSU siūlo naujas inovatyvias studijų programas, kurios yra orientuotos būtent į ateities rinkos ir darbuotojų poreikius, didelę reikšmę studijų procesuose užima studentų kūrybingumo, antreprenerystės (verslumo) žinių ugdymas, aktyvus ryšys su socialiniais partneriais ir mokymasis iš jų – šie dalykai užtikrina, jog mūsų absolventai, pabaigę studijas turės ne tik puikias specialybės žinias, bet ir reikiamus gebėjimus bei praktinę patirtį. Visa tai, jiems leis lengvai susirasti darbą ar netgi patiems susikurti sau darbo vietas.

Parsisiųsk KSU informacinį leidinį

 

Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė