Bakalauro ir vientisosios studijos

 

Studijų programos

Priėmimas

Priėmimo sąlygos ir tvarka Į KSU priimami turintieji vidurinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir baigusieji universitetines arba neuniversitetines aukštąsias mokyklas (kolegijas). Baigusiesiems universitetines arba neuniversitetines aukštąsias mokyklas pagal galiojančias nuostatas įskaitomi atitinkantys universiteto mokymo programą dalykai, leidžiama studijuoti pagal individualius studijų planus ir greičiau baigti studijas. Priėmimo taisyklės 2016 Priėmimo etapai ir reikalingi dokumentai

PRIĖMIMO ETAPAS

PRIĖMIMAS

Išankstinis tiesioginis priėmimas į KSU
2016-04-01 – 2016-05-31

Tiesioginis priėmimas į KSU 2016-06-01 – 2016-08-13

Papildomas priėmimas į KSU 2016-08-15 – 2016-08-30

Tiesioginio priėmimo į KSU metu pateikiami dokumentai (Komisijai privaloma pateikti dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba notariškai patvirtintas kopijas): – prašymas dalyvauti išankstiniame priėmime (forma); – asmens tapatybės kortelė arba pasas; – brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos; – diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta aukštoji mokykla) kopijos; – kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos; – dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia   pavarde, kopija; – 1 nuotrauka (3×4); – dokumentų tvarkymo mokesčio kvitas*. Motyvacinis pokalbis. Stojantieji dalyvauja motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo  komisija. Prieš atvykstant į motyvacinį pokalbį stojantieji turi užsiregistruoti el. paštu Vilniuje: nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt, Klaipėdoje: klaipeda@ksu.lt. Rezultatų paskelbimas ir sutarties pasirašymas. Per 5 darbo dienas nuo motyvacinio pokalbio Priėmimo komisija paskelbia kviečiamųjų studijuoti sąrašus, o Studijų sutartis pasirašoma per 5 darbo dienas nuo kviečiamųjų studijuoti sąrašų paskelbimo.

LAMA BPO priėmimas

http://www.lamabpo.lt/

*28,96 EUR (100 Lt) dokumentų tvarkymo mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:

Gavėjas: KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS Gavėjo kodas: 111968775 Gavėjo bankas: AB DNB BANKAS Gavėjo sąskaita:LT85 4010 0424 0030 9151 Mokėjimo paskirtis: Studijų dokumentų tvarkymo mokestis už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas)  

Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1993 metais arba vėliau, taip pat asmenys, kurie turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Studijų kaina

Studijų programa

Miestas

Mokymosi forma ir trukmė (metai)

Studijų kaina semestrui, EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

NL

NL (S)

I

NL

NL (S)

I

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Verslo bakalauras

Aviacijos vadyba (anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1980 2250**

-

-

Vadybos bakalauras

Interneto inžinerija       (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1610

-

-

Informatikos bakalauras

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos                     (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

3,5

-

1425

1425

-

Komunikacijos bakalauras

Mados industrija           (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

3,5

-

1425

1425

-

Komunikacijos bakalauras

Politikos komunikacija ir žurnalistika                   (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Komunikacijos bakalauras

Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Komunikacijos bakalauras

Rinkodara ir reklamavimas (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Rinkodaros bakalauras

Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo detektyvistika)   (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

-

3,5

-

-

1425

-

Teisės bakalauras

Teisė (lietuvių kalba) *

Vilnius

-

5

-

-

1425

-

Teisės magistras

Teisė (lietuvių kalba) *

Klaipėda

-

5

-

-

1425

-

Teisės magistras

NL – nuolatinės studijos
NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos – paskaitos organizuojamos taip, kad per semestrą studentai turi atvykti 8 intensyvioms paskaitų sesijoms po 3 dienas (penktadienio popietė, šeštadienis ir sekmadienis)
I – ištęstinės studijos – paskaitos organizuojamos taip, kad per semestrą studentai turi atvykti 4 intensyvioms paskaitų sesijoms po 3 dienas (penktadienio popietė, šeštadienis ir sekmadienis)

* – vientisosios studijos (sujungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)
** – studijų kaina ne Europos Sąjungos piliečiams

Open day – every day

Kazimiero Simonavičiaus universitetas atviras kiekvieną dieną. Jei turi klausimų apie priėmimą? Nori užsukti į Kazimiero Simonavičiaus Universitetą Tau patogiu metu?

Registruokis asmeninei konsultacijai arba vizitui į KSU el. paštu priemimas@ksu.lt

Atvykę į KSU susipažinsite su universitetu, studentais, dėstytojais, darbuotojais. Jums bus suteikta visa informacija apie Jums rūpimas bakalauro ir vientisąsias studijas. Pristatytas KSU „Karjeros kelias“, institutų ir centrų plėtojama veikla. Sužinosite apie dalyvavimą studentų mainų programose ir galimybę tobulintis pripažintuose užsienio universitetuose. Bus paaiškinta apie stipendijas, studijų finansavimo galimybes, paskolų gavimo sąlygas. Susipažinsite su Studentų atstovybės veikla, jų atstovais ir įvairiomis užklasinėmis veiklomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai

Turite klausimų apie priėmimą ir studijas? Norite pasikonsultuoti? Registruokitės ASMENINEI KONSULTACIJAI su KSU Studijų plėtros skyriaus direktore Agne Bružaite el. p.: priemimas@ksu.lt

Vilniuje
J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius
Tel.: (8 5) 213 5172
Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387
El. p. priemimas@ksu.lt

Klaipėdoje
Bijūnų g. 17,  330 kab., Klaipėda
Mob. 8 650 33 066, 8 655 68 151
El. p. klaipeda@ksu.lt

Parsisiųsk KSU informacinį leidinį

 

Papildomas priėmimas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė