Teisė

Informacija apie Teisė studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

t

 

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Teisė (lietuvių k.), teisės magistras
Nuolatinės sesijinės studijos* – 5 metai

Šiuolaikinė teisė persmelkia beveik visas visuomeninio gyvenimo sritis, todėl daugelio veiklų sėkmingam plėtojimui būtina išmanyti teisės principus, turėti bendrųjų ir specifinių teisinių žinių, suvokti nacionalinius ir tarptautinius teisinius ir visuomeninius procesus, suprasti teisinių institutų reikšmę ir funkcijas, valstybių, organizacijų, įmonių ir kitų darinių vaidmenį ir jų teisinę aplinką.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo vientisąsias teisės studijas, apjungiančias ir atitinkančias bakalauro ir magistro pakopas, ir suteikiančias teisės magistro laipsnį. Programa yra parengta atsižvelgiant į Konstitucinio teismo 2008 vasario 20 d. nutarimo „Dėl kvalifikacinių aukštojo teisinio išsilavinimo reikalavimų asmenims, norintiems įstatymų nustatyta tvarka eiti teisėjo pareigas, patvirtinimo“ reikalavimus. Programos pagrindą sudaro Konstitucinio teismo nutarime išvardinti dalykai, būtini asmeniui, norinčiam eiti teisėjo pareigas: Administracinė ir administracinio proceso teisė, Baudžiamoji teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Civilinė teisė, Civilinio proceso teisė, Darbo teisė, Konstitucinė teisė, Teisės teorija, Tarptautinė viešoji teisė, Europos Sąjungos teisė. Kiti studijų programos dalykai skirti gilinti teisines žinias ir įgyti pasirinktą specializaciją. Paskutinis studijų semestras skiriamas profesinei praktikai, ruošimuisi baigiamiesiems egzaminams ir baigiamojo darbo rengimui. Šiuo metu teisės studijų programos studentai gali rinktis verslo teisės, finansų teisės ir mokesčių administravimo bei darbo ir socialinės apsaugos teisės specializacijas.

Teisės studijomis siekiama formuoti kuo platesnį ir gilesnį kiekvieno, siekiančio teisės pažinimo, požiūrį į gyvenime vykstančius kasdienius reiškinius, atskleisti jų kilmę bei prigimtį. Atskleidus teisės, kaip socialinio reiškinio, kilmę, galima nustatyti ne tik jos raidą atskirais etapais, bet ir prognozuoti, kokia linkme, kuriose srityse ir dėl kokių priežasčių teisė plėtosis toliau. Giluminis teisės pažinimas formuoja visuomeninių reiškinių suvokimą ir padeda pagrindus kylančių dalykinių problemų sprendimui atsižvelgiant į teisės reikalavimus.

Kazimiero Simonavičiaus universitete vientisąsias teisės studijas baigę asmenys įgyja teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ir teisę dirbti teisminėse, prokuratūros bei kitose teisėsaugos institucijose, įvairiose organizacijose, užsiimti specialia teisininko veikla (advokato, antstolio, notaro), dirbti įmonėse, įstaigose bei organizacijose, kuriose, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio, yra sprendžiami su teisės realizavimu susiję klausimai, taip pat siekti dar labiau gilinti teisines žinias doktorantūros studijose.

Vientisųjų teisės studijų programos tikslas – rengti aukštos teisinės kvalifikacijos teisės specialistus, turinčius fundamentines teisės mokslo žinias, kurios taikomos klasikinėse/institucinėse teisinės veiklos srityse, gebančius susieti, moksliškai pagrįsti, vertybiškai įprasminti ir praktiškai naudoti skirtingų teisės šakų žinias bei metodologijas, teisiškai vertinti situacijas ir spręsti problemas. Studijas baigę ir teisės magistro laipsnį įgiję specialistai, priklausomai nuo pasirinktos verslo teisės, finansų teisės ir mokesčių administravimo arba darbo ir socialinės apsaugos teisės specializacijos, gebės suprasti šiuolaikinio verslo pokyčius ir kontekstus, veiksmingai taikyti verslo teisės, finansų teisės ir mokesčių administravimo ar darbo ir socialinės apsaugos teisės žinias, analizuoti ir organizuoti teisinius verslo procesus, analizuoti ir vertinti skirtingų veiklų teisines ir mokestines aplinkas, vykdyti tyrimus, teikti teisines išvadas.

 

*Paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadienio popietę, šeštadienį ir sekmadienį). Per mėnesį būna du paskaitų savaitgaliai. Egzaminų sesijos taip pat vyksta tik savaitgaliais. 

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Kazimiero Simonavičiaus universitete teisės studijas baigę asmenys įgis teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ir teisę dirbti teisminėse, prokuratūros bei kitose teisėsaugos institu­cijose, įvairiose organizacijose, užsiimti specialia teisininko veikla (teisėjo, advokato, antstolio, notaro), taip pat siekti dar labiau gilinti teisines žinias doktorantūros studijose.

Parsisiųsti infografiką „Kaip tapti teisininku?“.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Administracinė ir administracinio proceso teisė
Baigiamasis specializacijos egzaminas
Bankroto teisė
Baudžiamoji teisė
Baudžiamojo proceso teisė
Civilinė teisė
Civilinio proceso teisė
Darbo teisė
Draudimo teisė
Ekonomikos teorija
Europos Sąjungos teisė
Filosofija
Finansų teisė
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Intelektinės nuosavybės teisė
Juridinė retorika
Konkurencijos teisė
Konstitucinė teisė
Kursinis darbas
Logika
Lotynų kalba
Magistro baigiamasis darbas
Mokesčių teisė ir mokesčių administravimas
Politinių, teisinių ir ekonominių teorijų istorija
Profesinė praktika
Romėnų teisė
Socialinių tyrimų metodai
Specializacijos kursinis darbas
Šeimos teisė
Tarptautinė privatinė teisė
Tarptautinė viešoji teisė
Teisės istorija
Teisės teorija
Teisinė baigiamojo darbo praktika
Teisinės institucijos
Vartotojų teisė
Verslo ir komercinė teisė

Pasirenkamieji dalykai
Alternatyvus verslo ginčų sprendimas
Apskaita
Aviacijos teisė
Biudžetas, jo sudarymo ir valdymo teisinis reglamentavimas
E valdžia
E verslas
ES projektų valdymas
Finansinių įstaigų priežiūra
Įmonių finansų valdymas
Įmonių socialinė atsakomybė
Kriminalistika
Kriminologija
Muitų teisė
Nekilnojamojo turto teisė
Pasaulinės finansų rinkos
Sutarčių teisė
Sveikatos teisė
Tarptautinė prekybos teisė
Tarptautinės ekonomikos pagrindai
Teisės psichologija
Teisės sociologija
Verslo finansai
Viešųjų pirkimų teisė

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines arba ištęstines Teisės studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Istorija

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Matematika arba Informacinės technologijos

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės sesijinės studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 5 metus)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

 

Dėstytojai

Informacija bus paskelbta netrukus

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

>Teisė Verslo teisė Tarptautinė verslo teisė Teisės bakalauras Tarptautiškumas Teisės magistras Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Kūrybiškumas Magistro studijos Kūrybos ekonomika Tarptautinė konferencija Šiuolaikiškas mokslas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Aukštasis mokslas Ekonomikos magistras Komunikacija Ateities universitetas Magistro studijos Geostrategijos studijos Kūrybos ekonomika KSU logotipas Politikos studijos Bakalauro studijos Politikos mokslai Arūnas Augustinaitis Komunikacijos bakalauras Kazimiero Simonavičiaus universitetas Noriu studijuoti