Organizacinės inovacijos ir vadyba – papildomosios studijos kolegijų absolventams

Organizacinės inovacijos ir vadyba
Papildomosios studijos – 1 metai

Organizacinių inovacijų ir vadybos papildomosios studijos skirtos neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams, norintiems studijuoti Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūroje.

Į programą priimami: neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį Socialinių mokslų srities ir Humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės studijų programose.

Studijų programos apimtis ECTS kreditais: 60
Studijų kaina: 1 studijų kredito kaina – 47,5 EUR

Programos sandara: Organizacinių inovacijų ir vadybos papildomųjų studijų metu bus studijuojami šie dalykai:

1 semestras 2 semestras
1. Bendravimo psichologija 1. Integruota marketingo komunikacija
2. Mikroekonomika 2. Įmonių socialinė atsakomybė
3. Taikomoji matematika 3. Kiekybiniai metodai ekonomikoje ir vadyboje
4. Vadybos istorija ir teorija 4. Makroekonomika
5. Verslo komunikacija 5. Organizacijų sociologija
6. Žinių visuomenės plėtra

Tolesnių studijų galimybės: Šias studijas baigusiems asmenims bus išduodamas atitinkamas studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę toliau studijas tęsti Kazimiero Simonavičiaus universiteto Organizacinių inovacijų ir vadybos studijų magistrantūros programoje.

Papildomosios studijos yra organizuojamos, jei susirenka 10 asmenų grupė.

Studijų pradžia: 2016 m. rugsėjo 1 d.

Organizacinės inovacijos ir vadyba Verslumas Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė Lietuvos studento pažymėjimas Svajonių universitetas Kolegijų absolventams