Mados industrija

Informacija apie Mados industrija studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

mi

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Mados industrija (lietuvių k.), komunikacijos bakalauras
Mados industrija (anglų k.), komunikacijos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 metai
Nuolatinės (sesijinės) studijos – 3,5 metai

Mada klasikine prasme apima drabužių, avalynės, aksesuarų, makiažo, baldų, interjero sritis. Šiuolaikinė mada yra apimanti ne tik gyvenimo būdą, kūrybą, technologijas, remiančias industrijas, bet yra ir komunikacijos forma, besireiškianti per prekės ženklų kūrimą, vartojimą, mados krypčių formavimąsi, integraciją su kitomis komunikacinėmis raiškomis, medijuota kultūra. Mada tradiciškai išgyvena uždarą ciklą – gyvuoja nuo kūrėjo sumanymo iki vartotojo pasirinkimo, tačiau nūdienos mada pereina į sudėtingą mados kūrimo, gamybos, distribucijos, komunikacijos, vartojimo, prisirišimo, įsitraukimo ciklą. Postmoderniojoje epochoje šis ciklas iš tradicinės mados manufaktūros per fabrikinę gamybą įgavo mados industrijos statusą.

Mados industrijos studijos – svarbi žinių apie specifinę ekonominę veiklą perteikimo ir įsisavinimo studijų programa, kuri itin artimai susijusi su menine kūryba – žmogui iš prigimties duotu talentu. Lietuvoje dar tik besisteigiančios vidutinės ir mažos įmonės ateityje gali tapti reikšmingais ekonominės veiklos vykdytojais, tekstilės bei kosmetikos pramonės, prekybinių įstaigų  partneriais,  svarbiais (kūrybinių produktų ir pagamintos, tinkamos vartojimui, aukštos kokybės produkcijos) eksportuotojais. Mados industrijos veikėjai į ekonominę veiklą neišvengiamai įtraukia nedideles įvairaus gamybinio profilio įmones, kurios jungdamosi į grupes (kaip matoma iš užsienio šalių patirties) gali tapti reikšmingais kūrybos-gamybos centrais. Naujų darbo vietų sukūrimo prielaidos – akivaizdžios. Kultūros (didžiąja prasme) plėtra, įskaitant nuo gyvybinių gyvenimo poreikių neatsiejamą aprangos kultūrą, yra viena iš esminių visuomenės gerbūvio ir sėkmingo ekonominio vystymosi prielaidų, skatinančių žinių ekonomikos vystymąsi novatoriška linkme. Mados industrijos studijos iš esmės grindžiamos vartotojų poreikiu, nes be savo pamatinio veiksnio – asmenų kūrybingumo, negali būti visiškai atsietos nuo serijinės gamybos, t. y. industrinių gamybos procesų, masiškumo, tuo pačiu tenkinant reiklių vartotojų poreikių individualumo sąlygą (maža produktų partija, ribota serija, sezono kolekcija, pasirinktos amžiaus grupės produktai ir kt.).

Šios studijų programos tikslas – rengti mados industrijos komunikacijos specialistus, gebančius formuoti ir veikti kūrybos-gamybos produktus vartojančią visuomenę. Programa siekiama supažindinti su vartojimo kultūros kėlimo būdais, suteikti sistemingas metodologinio pobūdžio žinias apie subjekto, ketinančio pradėti ekonominę veiklą mados rinkoje, prisitaikymo prie jos galimybes.

Mados industrija – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sričių dalis, sąveikaujanti su daugybe kitų ekonomikos sektorių veiklos vykdytojais, kurios produktai priskiriami funkciniams kūriniams: tai plati vartotojų paklausos valdoma ir į paslaugas orientuota (specialūs, individualūs užsakymai) industrijos sritis. Jos produktai – funkcionalūs, įgyjami ne tik kaip prekės, bet ir teikiant individualias paslaugas. Funkcinių kūrinių grupė įprastai dalijama į kelis atskirus segmentus (pogrupius), vienas kurių, apimantis dizaino sritį – mada (sąvoka vartojama plačiąja prasme) priskiriama jam, nors ji taip pat labai artimai susijusi su kitu, kūrybinės paslaugos pogrupiu. Taigi, dvejopas mados prigimties pobūdis – svarbus studijų objektas. Mada – fenomenas, kuriuo vartotojas provokuojamas nuolatiniam dalyvavimui pirkimo (jos produktų įsigijimo) procese. Tai – svarbus ekonomikos augimo skatinimo veiksnys, galintis tapti pavyzdžiu vartotojišką nuosmukį išgyvenančioms industrijoms, kuriose žmogaus kūrybinis pradas išnaudojamas tik iš dalies, daugiau pasitikint kiekybe nei kokybe, ignoruojant funkcinį novatoriškumą ir produktų išskirtinumą.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Mados industrijos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas komunikacijos ir kitų socialinių mokslų krypčių antrosios pakopos studijose.

Mados industrija Europos Sąjungoje yra atsinaujinantis ir efektyvumą didinantis sektorius. Lietuvos atveju, tai yra neišnaudotas potencialas, turintis geras perspektyvas įsilieti į reikšmingą pasaulio mastu kasdienos prekių ir prabangos sektorių.

Galimos absolventų pareigybės: mados prekės ženklų komunikacijos specialistai, ekspertai, kūrėjai, mados renginių organizatoriai, mados namų komunikacijos specialistai, mados parduotuvių komunikacijos darbuotojai, mados tinklų importo/eksporto komunikacijos vadybininkai, mados žurnalistai, mados parodų organizatoriai, mados kolekcijų/festivalių komunikacijos specialistai ir kt.

Glaudus Universiteto bendradarbiavimas su socialiniais parteriais leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
Dizaino ir architektūros paradigmos
Emocinis marketingas
Integruotos marketingo komunikacijos
Intelektinės nuosavybės teisė
Kompiuterinė grafika
Kūrybinės gyvensenos komunikacija
Kūrybos ekonomika
Kūrybos komercializacija ir paramos sistemos
Mados fotografija
Mados istorija
Mados kompozicija
Mados modeliavimas
Mados portfelio vadyba
Mados projektų vadyba
Mados rinkos tyrimai
Mados technologijos
Mados teorija
Mados žurnalistika
Meno istorija
Prekės ženklo komunikacija
Profesinė praktika
Scenos menai
Šiuolaikinės stiliaus koncepcijos
Socialinių medijų komunikacija
Sociologija
Specialybės kalbos kultūra
Specialybės kūrybinis projektas
Vadybos istorija ir teorija
Vizualinė kultūra

Pasirenkamieji dalykai
Apskaita
Bendravimo psichologija
Filosofija
Finansai
Logika
Mados psichologija

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių mados industrijos žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias į šalies ūkio plėtros gerinimo procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Praktikos metu studentai bus integruojami į kūrybines komunikacines universiteto veiklas, į visuomenine arba komercine veikla užsiimančias įmones. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią kūrybinio sektoriaus partnerių bazę, aktyviausi socialiniai partneriai – Kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Kūrybinių industrijų studentų asociacija, Mados namai, Žinių ekonomikos forumas, Saulėtekio slėnis, Šiaurės miestelio technologijų parkas ir kt. Partnerių tinklas leis studentams pasirinkti industrijas atstovaujančias organizacijas ir įmones iš šių sričių: reklamos gamyba ir vadyba, prodiusavimas, kinas, muzikos vadyba, renginių vadyba, tradicinė ir elektroninė leidyba, edukacinės paslaugos ir daugelis kitų. Praktikos vadovai stengiasi užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į kūrybines veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad baigiamaisiais darbais bus siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Baigiamojo darbo rengimas nuolatinių studijų programoje pradedamas nuo šeštojo semestro, o ištęstinių studijų programoje nuo devintojo semestro ir jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines arba ištęstines Mados industrijos studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Informacinės technologijos

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Nuolatinės (sesijinės) studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Mados industrijos studijų programos globėja – dizainerė Daiva Urbonavičiūtė (mados ir interjero namai ZORAZA) – menų magistrė (Vilniaus dailės akademija) pasižymint tik jai būdingu originaliu stiliumi, kuris atspindi jos kuriamose kolekcijose, formuojant stilių bei interjero dizaine.

Programos dėstytojų sąrašas  susideda iš komunikacijos mokslo krypties mokslininkų; iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, mados tyrėjų, specialistų ir praktikų bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų programos vadovai yra komunikacijos ir vadybos profesorius dr. Arūnas Augustinaitis, dr. Eugenijus Skerstonas – ekonomikos mokslų daktaras, paskelbęs daug straipsnių ne tik ekonomikos, bet ir gyvensenos kultūros temomis, išleidęs knygų šia tema. 2011 m. išleista gyvensenos kultūros apybraiža „Domicilium Elegans. Elegantiški namai“ („Charibdė“). Leidinyje aptariami klasikiniai namų puošybos stiliai, interjero apipavidalinimo klausimai, europinės jo kūrimo tradicijos. 2012 m. išleista gyvensenos kultūros apybraiža „Privatus Vilnius. Interjerai“ („Charibdė“) ir jos tęsinys – „Privatus Vilnius. Namų puošyba“, Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorė Rasa Levickaitė – aukštos kvalifikacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų tyrėja, kuri vykdydama kūrybinių ir kultūrinių industrijų bei kūrybos ekonomikos mokslinius tyrimus yra paskelbusi 20 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), stažuojasi užsienio universitetuose, dalyvauja projektuose, yra gavusi Lietuvos Respublikos Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komiteto apdovanojimą už aktyvią veiklą plėtojant Lietuvos kultūros sklaidą, Lietuvos mokslo tarybos stipendiją už akademinius pasiekimus, jos vadovaujami studentai yra pelnę aukščiausius apdovanojimus ir laimėję prizines vietas tarptautiniuose studentų kūrybinių ir kultūrinių industrijų projektuose (Groningenas, Koimbra, Tokijas, Abu Dabis).

Programos rengimo grupės narys – Ramojus Reimeris – komunikacijos magistras, turintis penkerių metų renginių vadybos ir viešųjų ryšių patirties, vadybos ir viešojo administravimo tyrėjas, paskelbęs 10 mokslo darbų tarptautinėse bazėse referuojamuose žurnaluose (įskaitant ISI Web of Science), aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose.

Programos konsultantės ir vizituojančios dėstytojos – Vaiva Tučkuvienė, „Vaiva Models“ kompanijos savininkė (Kalifornija, JAV), modelių trenerė, tarptautinių mados renginių prodiuserė ir Gabija Duoblytė – Londono mados koledžo magistrė, mados žurnalistė, turinti praktinės tarptautinės mados projektų vadybos ir komunikacijos patirties.

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

 

Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas KIK Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Partnerystė Pramogų ir turizmo industrijos Idėjos Tarptautinė verslo teisė Verslo sociologija Rasa Levickaitė Noriu studijuoti ">Mados industrija Lietuvos universitetai Kūrybos ekonomika Kūrybiškumo ugdymas Vadyba Politikos mokslai Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ateities universitetas Ekonomikos magistras Ramojus Reimeris Prorektorė Austė Kiškienė Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas