Integruota kūrybos komunikacija – papildomosios studijos kolegijų absolventams

Integruota kūrybos komunikacija
Papildomosios studijos – 1 metai

Integruotos kūrybos komunikacijos papildomosios studijos skirtos neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams, norintiems studijuoti Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūroje.

Į programą priimami: neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį Socialinių mokslų srities, Humanitarinių mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės ir Meno studijų krypčių grupės profesinio bakalauro krypčių grupės studijų programose.

Studijų programos apimtis ECTS kreditais: 60
Studijų kaina: 1 studijų kredito kaina – 47,5 EUR

Programos sandara: Integruotos kūrybos komunikacijos papildomųjų studijų metu bus studijuojami šie dalykai:

1 semestras 2 semestras
1. Ekonomikos teorija 1. Integruota marketingo komunikacija
2. Komunikacijos teorijos 2. Socialinių tyrimų metodologija ir metodika
3. Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijos 3. Sociokultūrinės medijos
4. Verslo komunikacija 4. Masinės komunikacijos teorija ir istorija
5. Vadybos istorija ir teorija

Tolesnių studijų galimybės: Šias studijas baigusiems asmenims bus išduodamas atitinkamas studijų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę toliau studijas tęsti Kazimiero Simonavičiaus universiteto Integruotos kūrybos komunikacijos studijų magistrantūros programoje.

Papildomosios studijos yra organizuojamos, jei susirenka 10 asmenų grupė.

Studijų pradžia: 2016 m. rugsėjo 1 d.

Kūrybinės industrijos Kūrybinės ir kultūrinės industrijos komunikacijos bakalauras Lietuvos studento pažymėjimas Tarptautiškumas KIK Verslumas Inovatyvumas Ateities universitetas Šiuolaikiškas mokslas Partnerystė Pramogų ir turizmo industrijos Idėjos Tarptautinė verslo teisė Rasa Levickaitė Noriu studijuoti Tarptautinės konferencijos Lietuvos universitetai Kūrybos ekonomika Kūrybiškumo ugdymas Vadyba a href="http://www.ksu.lt/sample-page/studiju-programos/integruota-kurybos-komunikacija/"> Integruota kūrybos komunikacija Politikos mokslai Geostrategijos studijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Ateities universitetas Ekonomikos magistras Ramojus Reimeris Prorektorė Austė Kiškienė Teisės magistras Kazimiero Simonavičiaus universitetas Kolegijų absolventams