Ekonominė lingvistika*

Informacija apie Ekonominė lingvistika studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

el

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Ekonominė lingvistika*, lingvistikos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai

Ekonominė lingvistika – unikali ir vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje, iš kitų išsiskirianti kalbos žinių sąsaja su šiuolaikinės žinių, kūrybos, inovacijų ekonomikos reikmėmis bei medijų ir komunikacijos kompetencijomis.

Ši studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos naujos kartos lingvistikos specialistus, gebančius suprasti dėl skaitmeninių technologijų ir globalaus pasaulio įtakos pasikeitusį kalbos vaidmenį daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.

Bakalaurai ne tik gaus VISAS bazines kompetencijas, kad galėtų konkurencingai dirbti VISOSE išsamių ir nuoseklių LIETUVIŲ kalbos žinių reikalaujančiose srityse, bet įgis šiuolaikiniame pasaulyje būtinų kalbos industrijų, kalbos technologijų, šiuolaikinės kalbos filosofijos, kalbinės informacijos sklaidos, kalbinės komunikacijos žinių. Taip pat išmoks moderniausių kalbos analizės, konstravimo, valdymo metodų, sugebės panaudodami kūrybines kalbos galias generuoti konkurencingas verslo, kultūros, socialinių iniciatyvų idėjas.

* – nauja studijų programa, į kurią bus priimama tada, kai ją patvirtins Studijų kokybės vertinimo centras.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Ekonominės lingvistikos studijų programos absolventai galės dirbti:

  • tradicinėse kalbininkams priskiriamose srityse – redaktoriais, vertėjais, terminologais, stilistais ir pan.,
  • kurti savo kalbinės veiklos konsultacijų ir kalbinės kvalifikacijos tobulinimo įmones,
  • dirbti kalbos analitikais verslo įmonių rinkodaros ir personalo skyriuose, viešųjų ryšių agentūrose, politikų padėjėjais, viešųjų ryšių specialistais, internetinių medijų kūrėjais, organizacijų biuro vadovais.

Programos socialiniai partneriai siūlo patrauklias profesinės praktikos galimybes viešųjų ryšių bendrovėse, IT kompanijose, viešosios politikos sektoriuje, leidyklose, redakcijose ir kt.

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Baigiamasis darbas
Dialoginis seminaras
Dirbtinės kalbos
Ekonomikos teorija
Fonetika ir fonologija
Globalizacija ir vieninga komunikacinė erdvė
Integruota marketingo komunikacija
Kalbos industrijos ir inovacijos
Kalbos politikos
Kalbos vizualizavimas
Kompiuterinė lingvistika
Komunikacijos ir medijų teorijos
Lietuvių kalbos istorija
Lingvistikos istorija ir teorija
Lingvistiniai tyrimo metodai
Lotynų ir graikų kalbų pagrindai
Morfologija ir žodžių daryba
Pasaulio kalbos
Pragmatika
Profesinė praktika
Semantika
Sintaksė
Sociolingvistika
Šiuolaikinės lingvistikos teorijos
Taikomoji lingvistika
Terminologija
Verslumo ir ekonomikos naratyvų analizė
Vertimo ir kalbų mokymosi technologijos
Vizualumo tyrimai

Pasirenkamieji dalykai

Sociologija
Filosofija
Geolingvistika
Leksikologija
Socialinė psichologija
Bendravimo psichologija
Telekomunikacijų technologijos
Informacijos paieškos sistemos
Šiuolaikinė socialinė filosofija
Fenomenologija

 

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Stojančiajam į Ekonominės lingvistikos bakalauro studijų programą specialiųjų reikalavimų nėra. Stojantysis privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir vykdyti priėmimo į Universitetą sąlygas.

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Užsienio kalba

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys

 

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1425 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų)

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.

Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

 

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt