Aviacijos vadyba

Informacija apie Aviacijos vadyba studijų programą AIKOS sistemoje aikos-logo

Aviacijos vadybos bukletas: http://www.ksu.lt/!downloads/2013/04/aviacijos-vadyba-skrajute.pdf
av

Dalyko srities ap=valgaKarjeros galimybėsProgramos turinys
ReikalavimaiStudijų kainaDėstytojaiSusisiekite

Dalyko srities apžvalga

DALYKO SRITIES APŽVALGA

Aviacijos vadyba (anglų k.), vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 metai
Studijos vykdomos anglų kalba

 Šiuolaikinis aviacijos sektorius yra globalus, dinamiškas ir nuolatos augantis. Kartu tai yra ir vienas konkurencingiausių pramonės sektorių pasaulyje. Šiuolaikinė civilinė aviacija apima net tik keleivių ir krovinių transportavimo techninius klausimus, bet vis daugiau dėmesio yra skiriama teikiamų paslaugų kokybei, savalaikiškumui, strateginiam planavimui ir moderniai vadybai.

Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas ir aviacijos sektoriui tenkančius iššūkius, Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo Aviacijos vadybos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą, kurios tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinės aviacijos vadybos specialistus, suvokiančius globalaus ir konkurencingo aviacijos sektoriaus iššūkius ir dėsnius bei galinčius prisidėti prie aviacijos industrijų plėtros.

Aviacijos vadyba yra grindžiama daugiadalykinių kompetencijų sąranga ir apima šias svarbias bendrąsias ir specialiąsias sritis: strateginį valdymą, personalo vadybą, rinkodarą, projektų vadybą, prognozavimo metodus ir pajamų valdymą, finansus ir ekonomiką, operacijų valdymą, logistiką ir krovinių vežimą oro transportu, intermodalinį transportavimą, aviacijos industrijas, aviacijos sektoriaus organizacijas ir organizacijų vadybą, aviacijos verslo modelius, aplinkosaugą, oro transporto politiką ir reguliavimą, aviacijos teisę, aviacijos politiką, skrydžių valdymą, avialinijų veiklą ir vadybą, oro uostų planavimą ir vadybą, turizmo vadybą ir kt.

Aviacijos vadybos programa siekiama kompleksiško rezultato – parengti aviacijos vadybos specialistą, kuris turėtų: 1) analitinį, inovatyvų, kritinį mąstymą ir metodologinį pagrindą, leidžiantį stebėti bei vertinti sudėtingą aviacijos verslo aplinką; 2) šiuolaikinius bendruosius vadybinius gebėjimus, kurie aktualūs dirbant įvairiuose kolektyvuose ir verslo organizacijos, nepriklausomai nuo sektoriaus; 3) specifines žinias apie aviacijos sektorių, jo raidą, globalias tendencijas ir reikšmę valstybėms; 4) kompetencijas, kurios yra aktualios dirbant aviacijos sektoriuje, atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką ir ypatumus.

Studijomis siekiama parengti aviacijos vadybos specialistus, kurie supras aviacijos sektoriaus reikšmę ir gebės taikyti šiuolaikines vadybos koncepcijas, įgalinančias veikti greitai kintančiame, globaliame ir konkurencingame aviacijos sektoriuje. Studijų metu didelis dėmesys bus skiriamas praktinių daugiadalykinių gebėjimų, leidžiančių identifikuoti problemas ir tendencijas, savarankiškai priimti vadybinius sprendimus, burti jų įgyvendinimui reikalingas komandas, organizuoti būtinas veiklas, ugdymui.

Programoje yra plačiai taikomi inovatyvūs, į studentus orientuoti mokymo metodai: yra derinami klasikiniai mokymo metodai (pvz., paskaitos, diskusijos) ir patyriminiai mokymo metodai (pvz., komandinis darbas, realių atvejų analizė, pilotinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas, tarpdalykinis mokymasis), kuriais siekiama ne formalaus proceso įgyvendinimo, kūrybinio ir inovatyvaus patyrimo bei rezultato. Studijų metu bus siekiama užtikrinti sąveiką su aviacijos sektoriaus įmonėmis ir organizacijomis, kas lems, jog programos studentas ir absolventas nuo pat pirmųjų studijų metu susipažins su aviacijos sektoriumi, turės daug galimybių atlikti praktiką geriausiose aviacijos srityje veikiančiose įmonėse.

Kuriant Aviacijos vadybos programą, buvo glaudžiai bendradarbiaujama su UAB „Baltic Aviation Academy“, viena iš aviacijos mokymo lyderių Rytų Europoje. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Aviacijos vadybos programos studentai turės galimybę kartu mokytis UAB „Baltic Aviation Academy“. Po dviejų metų modulinio (teorinio) mokymo programos, gavę privataus piloto licenciją PPL(A), įgiję skrydžių patirtį, išklausę skrydžių pagal prietaisus IR(A), komercinės aviacijos piloto licencijos CPL(A) modulius, atlikę ME (dvimotorio orlaivio) skrydžių mokymus, jie galės įgyti komercinės aviacijos piloto licenziją.

Karjeros galimybės

KARJEROS GALIMYBĖS

Aviacijos vadybos studijų tikslas yra parengti specialistus, turinčius žinių ir gebėjimų dirbti įvairaus pobūdžio įmonėse, susijusiose su aviacijos sektoriumi, plėtoti vadybinius, komercinius projektus aviacijos srityje, užimti vadovaujamas vadybines pozicijas. Aviacijos sektoriaus globalus pobūdis ir konkurencingumas lemia vadybinių procesų svarbos augimą, poreikį taikyti inovatyvius vadybinius metodus, kurti ir įgyvendinti naujus verslo modelius, aktyvius rinkodarinius projektus.

Aviacijos sektorius yra vienas iš sparčiausiai augančių verslo sektorių pasaulyje. 2011 m. tarptautinių ir vietinių keleivinių skrydžių kilometrų skaičius išaugo 5,9 proc. iki 5,2 trilijono kilometrų. Yra prognozuojama jog 2030 m. 82 milijonai darbo vietų ir 6,9 trilijonai JAV dolerių ekonominės veiklos bus susiję su oro transportu (duomenų šaltinis: IATA – International Air Transport Association. 2012 Annual Review). Keleivių skaičius Vilniaus oro uoste 2012 m. lyginant su 2009 m. išaugo daugiau nei 3 kartus. Lietuvos oro uostai (Vilniaus, Kauno, Palangos) patenka tarp 2012 m. sparčiausiai augančių oro uostų Europos Sąjungoje. Smarkiai auga ir aviacijos sektoriuje dirbančios Lietuvos bendrovės. Net dvi iš dešimties sparčiausiai augusių 2012 m. 1-3 ketvirtyje Lietuvos bendrovių yra aviacijos sektoriuje veikiančios bendrovės – AB „FL TECHNICS“ ir UAB „Baltic Ground Services“.

 Prognozuojama, kad iki 2031 m. papildomai vien tik pilotų bei lėktuvų aptarnavimo specialistų reikės daugiau nei 1 mln., o aukštos kvalifikacijos, motyvuotų aviacijos specialistų, turinčių gerus informacinių technologijų, tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus, gerai suprantančių globalaus aviacijos sektoriaus problemas ir iššūkius, paklausa ateinančiais metais viršys pasiūlą (duomenų šaltinis: http://www.boeing.com/commercial/cmo/pdf/Boeing_Current_Market_Outlook_2012). Tai rodo, kad Aviacijos vadybos studijų programos absolventai turės visas galimybes įsidarbinti Lietuvos ir tarptautinėse aviacijos sektoriuje veikiančiose įmonėse ir kitose organizacijose.

Studentai jau studijų metu galės susipažinti su įmonėmis, kurios ateityje taps jų darbdaviais, nes praktiką atliks Lietuvoje ir kitose šalyse aviacijos sektoriuje veikiančiose bendrovėse. Tarptautinė studijų patirtis kartu atvers galimybę surasti darbo vietą užsienio valstybėse veikiančiose įmonėse ir plėtoti tarptautinę karjerą.

Aviacijos vadybos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas vadybos ir kitų socialinių mokslų krypčių antrosios pakopos studijose.

 

Programos turinys

PROGRAMOS TURINYS

Studijuojami dalykai
Anglų kalba
Antžeminių paslaugų vadyba
Aviacijos  verslo modeliai
Aviacijos finansai
Aviacijos industrijos
Aviacijos informacijos valdymo sistemos
Aviacijos politika
Aviacijos teisė
Avialinijų veikla ir vadyba
Baigiamasis darbas
Bendrosios žinios apie orlaivius
Ekonomika
Finansų apskaita
IATA Kelionės ir turizmas
Integruotos marketingo komunikacijos
Lėktuvų priežiūros paslaugų vadyba
Logistika
Organizacinė elgsena
Oro uostų paslaugų vadyba
Oro uostų planavimas ir valdymas
Praktika
Skrydžių vadyba
Statistika
Strateginė vadyba
Tarptautinė aviacija
Vadybos teorijos
Valdymo apskaita
Verslo matematika
Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai
Pasaulio ekonomika
Socialinio kapitalo vadyba
Tarpkultūrinė komunikacija
Technologinių inovacijų vadyba

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių aviacijos vadybos žinių, bet ir gebėjimus integruoti teorines programos metu įgytas žinias į aviacijos sektoriaus plėtros procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Šios praktikos metu studentai bus įtraukiami į šalies aviacijos sektoriaus įmonių ir organizacijų veiklas. Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Praktikos metu būsimieji aviacijos vadybos specialistai tiesiogiai susipažins su aviacijos industrijomis, jų verslo aplinka ir kontekstu, veikiančiais socialiniais tinklais. Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią socialinių partnerių bazę, apimančią Lietuvos aviacijos sektoriaus atstovus bei tarptautines kompanijas. Aviacijos vadybos studijų programos studentai galės atlikti praktiką Lietuvoje ir užsienio šalyse veikiančiose aviacijos sektoriaus bendrovėse. Praktikos vadovai užtikrins reikiamą studento pasirengimą įsilieti į aviacijos vadybos veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai būtinus įgūdžius.

 Studijų metu ypatingas dėmesys skiriamas baigiamųjų darbų rengimui. Baigiamiesiems darbams keliami reikalavimai, kurie atskleidžia įgytų kompetencijų visumą. Baigiamaisiais darbais bus siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo, taip pat žinių ir gebėjimų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Baigiamojo darbo rengimas nuolatinių studijų programoje pradedamas nuo šeštojo semestro ir jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika ir ryšys su socialiniais partneriais, kuris susiformuoja profesinės praktikos metu. Baigiamųjų darbų rengimui bei profesinei praktikai vykdyti vertingą platformą suteikia universiteto socialinių partnerių bazė, ypač tokie partneriai kaip UAB „Baltic Aviation Academy“ ir kiti.

Reikalavimai

REIKALAVIMAI

Norintieji stotį į nuolatines Aviacijos vadybos studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Stojant reikalingi šių dalykų egzaminų įvertinimai arba metinis pažymys:

Mokomieji dalykai Svertinis koeficientas Pažymio tipas
Matematika

0,4

Brandos egzamino įvertinimas
Istorija

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzamino įvertinimas

Daugiau informacijos apie priėmimą į KSU rasite čia.

Užsienio šalių piliečiai, norintieji stotį į nuolatines Aviacijos vadybos studijas, turi turėti vidurinį išsilavinimą. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris:

  • diplomo (atestato) priedėlio pažymiai (balai) – 50%;
  • motyvacinis laiškas – 40%;
  • studijų programos, į kurią pareiškėjas pretenduoja, kalbos žinios – 10%;
  • papildomi balai (20%) gali būti skiriami už darbo stažą ar savanorišką veiklą, jei tai susiję su programa, į kurią pareiškėjas pretenduoja.

Stojant į Kazimiero Simonavičiaus universitetą užsienio šalies piliečiai turi pateikti:
1)      stojimo prašymą (jo formą galima rasti interneto puslapyje www.ksu.lt);
2)      išsilavinimo dokumentą (atestatą, diplomą) ir jo priedus (dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“);
3)      Studijų kokybės ir vertinimo centro išduotą dokumentą dėl užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos pripažinimo (plačiau apie pripažinimo tvarką ir dokumentų pateikimą http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=190);
4)      asmens tapatybės dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar atitinkamos institucijos;
5)      TOEFL arba IELTS pažymėjimą arba kitus anglų kalbos mokėjimą pagrindžiančius dokumentus;
6)      motyvacinį laišką;
7)      gyvenimo aprašymą;
8)      2 dokumentines nuotraukas.

Dokumentai privalo būti pateikti anglų arba lietuvių kalba.

Daugiau informacijos studentams iš užsienio pateikiama čia.

Studijų kaina

STUDIJŲ KAINA

 

Nuolatinės studijos – 1980 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų) Europos Sąjungos piliečiamas

Nuolatinės studijos – 2250 EUR už semestrą (studijos trunka 3,5 metų) ne Europos Sąjungos piliečiamas

Informaciją apie stipendijas, finansavimo galimybes rasite čia.


Dėstytojai

DĖSTYTOJAI

Studijų programoje dėstys:

  • vadybos ir administravimo krypties mokslininkai;
  • aviacijos vadybos sritis tiriantys ir plėtojantys mokslininkai;
  • specialistai ir praktikai, turintys didelę darbo patirtį aviacijos sektoriaus įmonėse;
  • bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojai.

Beveik pusė studijų programos dalykų dėstytojų yra iš užsienio: Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Graikijos ir kitų valstybių.

Dėstytojai

David James Bentley

Dr. Kai Nieruch

Dr. Rob Pefferly

Tony Palmer

Susisiekite

Klauskite apie priėmimą KSU Studijų plėtros skyriaus direktorės Agnės Bružaitės

El. p.: priemimas@ksu.lt, tel. (8 5) 213 5172.

 

KONTAKTAI

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Tel.: (8 5) 213 5172

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387

El. p. nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt

 

Aviacijos vadyba Verslumas Ekonomikos magistras Orlaiviai Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Avialinijos Verslumas ir vadyba Aviacijos industrija Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Aviacijos verslas Studentų atstovybė Lietuvos studento pažymėjimas Svajonių universitetas