Studijų dokumentai

Universiteto

Teisės fakulteto

Verslo mokyklos

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto

KVEI Kursinio darbo rašymo metodiniai nurodymai ir patarimai

KVEI Referato rašymo metodiniai nurodymai ir patarimai 

KVEI rašto darbo viršelio forma

KVEI rašto darbo viršelio pavyzdys

KVEI skaitmeninės laikmenos viršelio pavyzdys

KVEI studentų darbų pateikimas atsiskaitymui

KVEI studijų programų valstybiniai kodai

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas + Praktikos sutarties forma (Ši informacija skirta studentams, norintiems dėl rimtos priežasties studijų praktiką atlikti anksčiau nei ji yra numatyta studijų programoje)

KVEI Bakalauro darbo metodiniai nurodymai

KVEI Bakalauro darbo viršelis

KVEI Bakalauro darbo titulinis lapas

Profesinės praktikos planas

Profesinės praktikos ataskaita

Profesines praktikos plano viršelio pavyzdys

Profesines praktikos vykdymo reikalavimai metodiniai nurodymai

Profesines praktikos vadovo institucijoje atsiliepimo forma

Profesines praktikos ataskaitos virselio pavyzdys

Profesines praktikos sutartis

Profesine praktika atlikusio studento atsiliepimo forma

KVEI MAGISTRO darbo metodiniai nurodymai 2015 AK

Baigiamojo darbo pridavimas (įrišimas)

KVEI diplominio darbo vadovavimo atmintinė

KVEI studentų darbų pateikimas atsiskaitymui

KVEI Baigiamojo darbo vadovo ir temos pasirinkimo prašymas

KVEI atliktos savanoriškos praktikos užskaitymo vietoj profesinės praktikos tvarka

KVEI nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų egzaminų atidėjimo ir paskaitų lankomumo išimtys

KVEI prašymas dėl paskaitų alnkymo ar atsiskaitymo atidėjimo

KVEI Bakalauro baigiamojo darbo plano rengimo metodiniai nurodymai

Studijų dokumentai Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė