Studijų kaina ir stipendijos

 

   Įmokos už studijas   

2016 m. stojantiesiems į KSU taikomos studijų kainos nuolaidos:

- nemokamai studijuos stojantieji, kurių konkursinis balas yra 9 ir daugiau.

- 50 proc. nuolaida studijų kainai taikoma stojantiesiems, kurių konkursinis balas yra 8,5-8,99.

- 30 proc. nuolaida taikoma tiems, kurių balas yra 8-8,49.

- atlikusiems karo tarnybą taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai

- neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai

- kitos studijų nuolaidos pateikiamos skiltyje „finansinė parama“, „tikslinis finansavimas.

 

STUDIJŲ KAINOS STOJANTIEMS Į KSU 2016 m.

Studijų programa

Miestas

Mokymosi forma ir trukmė (metai)

Studijų kaina semestrui, EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

NL

NL (S)

I

NL

NL (S)

I

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba                           (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Verslo bakalauras

Aviacijos vadyba (anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1980 2250**

-

-

Vadybos bakalauras

Interneto inžinerija       (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1610

-

-

Informatikos bakalauras

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos                     (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

3,5

-

1425

1425

-

Komunikacijos bakalauras

Mados industrija           (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

3,5

-

1425

1425

-

Komunikacijos bakalauras

Politikos komunikacija ir žurnalistika                   (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Komunikacijos bakalauras

Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Komunikacijos bakalauras

Rinkodara ir reklamavimas (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

3,5

-

-

1425

-

-

Rinkodaros bakalauras

Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo detektyvistika)   (lietuvių / anglų kalba)

Vilnius

-

3,5

-

-

1425

-

Teisės bakalauras

Teisė (lietuvių kalba) *

Vilnius

-

5

-

-

1425

-

Teisės magistras

Teisė (lietuvių kalba) *

Klaipėda

-

5

-

-

1425

-

Teisės magistras

Organizacinės inovacijos ir vadyba (anglų kalba)

Vilnius

-

1,5

-

-

2050

-

Organizacijų vadybos magistras

Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas (anglų kalba)

Vilnius

-

1.5

-

-

2050

-

Viešojo administravimo magistras

NL – nuolatinės studijos
NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos – paskaitos organizuojamos taip, kad per semestrą studentai turi atvykti 8 intensyvioms paskaitų sesijoms po 3 dienas (penktadienio popietė, šeštadienis ir sekmadienis)
* – vientisosios studijos (sujungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)
** – studijų kaina ne Europos Sąjungos piliečiams

 

 

    Valstybės finansavimas   

Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį (2016 metų priėmimo metu jis yra 1271 Eur/metams nuolatinių studijų studentams, stojantiems į visas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išskyrus Interneto inžinerijos studijų programą – 2248 Eur/metams nuolatinių studijų studentams). Jei aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra didesnė už norminę studijų kainą, likusią studijų mokesčio dalį turės kompensuoti pats studentas.

Išsamesnė informacija apie valstybės studijų stipendijas

   Tikslinis finansavimas   

Valstybės tikslinis finansavimas - tai valstybės parama stojantiesiems, pasirinkusiems valstybei būtinas specialybes.

Nauda studentui, pasirinkusiam tikslinio finansavimo studijas KSU:

  • nemokamos studijos visą studijų laikotarpį;
  • garantuota darbo vieta baigus studijas ne trumpiau kaip 3 metams;
  • sudarytos ketinimų sutartys tarp universiteto ir darbdavių, todėl studentui darbdavio ieškoti nereikės;
  • perspektyvi ir paklausi specialybė;
  • puikios karjeros galimybės;

Stojantieji, pageidaujantys pretenduoti į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas vietas pagrindinio priėmimo metu birželio 1 – liepos 19 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje turi užpildyti ne tik įprastą prašymą studijuoti valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamoje vietoje (vnf), bet ir tikslinio finansavimo prašymą, įrašant iki 3 pageidavimų iš programų, gavusių valstybės tikslinio finansavimo vietas, sąrašo. Kvietimai studijuoti skelbiami liepos 23 d. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą ir pažymėjusius tikslinį finansavimą atsirenka Kazimiero Somonavičiaus universitetas.

Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius:

Eil. Nr.

Studijų programos, kurios gali būti finansuojamos tikslinėmis lėšomis

Studijų kursas

Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius

1.

Interneto inžinerija

I

2

Iš viso:

2

Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašiusiųjų darbdavių sąrašas:

Studijų programa

Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašęs darbdavys

Interneto inžinerija UAB „MEDIA INOVACIJOS“

Dėl visų studijų sąlygų galite pasiteirauti telefonu +370 5 213 3606 ir el. paštu agne.bruzaite@ksu.lt arba priemimas@ksu.lt.

     Paskolos    

Stipendijos, finansinė parama

 

STOJANTIEMS

Stojantiesiems su aukštais konkursiniais balais

NEMOKAMAI studijuos stojantieji, kurių konkursinis balas yra 9 ir daugiau.

50 proc. nuolaida studijų kainai taikoma stojantiesiems, kurių konkursinis balas yra 8,5-8,99.

30 proc. nuolaida taikoma tiems, kurių balas yra 8-8,49.

Atlikusiems karo tarnybą

Asmenims, tarnaujantiems ir tarnavusiems Lietuvos kariuomenėje bei esantiems parengtajame Lietuvos kariuomenės personalo rezerve, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus yra taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai!

Neįgaliesiems

Neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.

 

STUDIJUOJANTIEMS

Pažangiausiems studentams

Po kiekvienos sesijos 2 pažangiausi kurso studentai kitą semestrą studijuoja nemokėdami už studijas.

KSU ambasadoriams

KSU ambasadoriams, atstovaujantiems Universitetui, taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.

Aktyviems studentams

Kiekvieną semestrą 3 studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų mokslinėje, meno ar sporto veikloje, taip pat aktyviai dalyvaujantiems Universiteto bendruomenės veikloje, suteikiama 50 proc. nuolaida studijų kainai.

 

STOJANTIEMS IR STUDIJUOJANTIEMS

KSU studentai gali kreiptis dėl Lietuvos valstybinio fondo teikiamos valstybės remiamos paskolos ir socialinės stipendijos studentams. Daugiau informacijos www.vsf.lt

Carol Martin Gruodis (Kerol Martin Gruodis) atminimo švietimo fondas numato skirti stipendijų gabiems socialiai remtiniems jaunuoliams. Stipendijos dydis vienam semestrui – 625 USD. Pretenduoti į stipendijas gali jaunuoliai, kurie yra gerai arba labai gerai baigę vidurinę mokyklą ar gimnaziją; dalyvavę rajono / šalies mokslo / humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose bei tarptautiniuose menų konkursuose; gyvena šeimose, kuriose vienam šeimos nariui tenka mažiau bei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

 

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Studentai gali naudotis Valstybinio studijų fondo teikiamomis stipendijomis ir valstybės paskolomis. Norėdami detaliau sužinoti apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas kreipkitės el. paštu nuolatinis[eta]ksu.lt, istestinis[eta]ksu.lt arba tel. (+370 5) 213 5172.

Daugiau informacijos apie Valstybinio studijų fondo teikiamas socialines stipendijas galima rasti čia.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

SUMAŽINTA STUDIJŲ KAINA

Našlaičiams ir neįgaliems studentams leidžiama už studijas mokėti dalimis, taikoma sumažinta studijų kaina.

Neįgaliųjų studentų rėmimas

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, TVARKOS APRAŠAS

 

Sąskaita banke

Universiteto sąskaita banke:

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas DNB, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

*įmokų pavadinimai:

- studijų dokumentų tvarkymo mokestis už (stojančiojo vardas, pavardė, asmens kodas) – 30 EUR
- už nuolatines studijas
- už nuolatines-sesijines studijas
- už baigiamojo egzamino perlaikymą
- už bakalauro darbo pakartotinį gynimą
- už magistro darbo pakartotinį gynimą

 

Studijų kaina Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė