Nepakartojamas vakaras su Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu Nikolaj Medvedev

2015-11-26_susitikimas-su-nikolaj-medvedev„Mūsų universiteto svečias Nikolaj Medvedev labai išmintingas, nuostabus žmogus. Vakaro metu papasakojo daug man nežinomų dalykų, savo pasakojimu leido pažinti ne tik istorinius faktus, bet ir įdomybes. Buvo toks puikus susitikimas, kad net trys valandos prabėgo kaip viena akimirka.  Siūlyčiau rengti dar vieną susitikimą su šiuo žmogum, bet didesnei auditorijai!“ (Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto studentė Sati Juraitytė).

„Nuoširdžiai dėkoju už suteiktą galimybę dalyvauti Kazimiero Simonavičiaus universiteto renginiuose. Didelį įspūdį paliko vakarykštis bendravimas su Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu Nikolaj Medvedev. Tokios akimirkos gyvenime būna ne taip dažnai. Ačiū Jūsų organizacinei komandai už darbą. Buvo puiku!!!“ (Petro Leono akademijos dalyvis Kęstutis Genevičius).

Tai Mokslo kavinės kavinės „Apie Lietuvos Nepriklausomybės teisines aktualijas iš pirmų lūpų“ dalyvių įspūdžiai apie įvykusį renginį.

Mokslo kavinės pranešėjas visuomenės ir politinis veikėjas, Signatarų klubo narys Nikolajus Medvedevas. N. Medvedevas 1988 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio organizacinio komiteto narys, Sąjūdžio seimo ir Kauno tarybos narys, laikraščio „Kauno aidas“ redkolegijos narys, Atkuriamojo Seimo nariu. Pranešėjas yra 2000-2004 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2000 m. jam įteiktas Lietuvos Nepriklausomybės medalis, o 2004 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius ir Graikijos Respublikos Auksinio Fenikso Komandoro kryžiaus bei Auksinės Žvaigždės ordinas. Šiuo metu N. Medvedevas yra Lietuvos graikų bendrijos „Patrida“ vicepirmininkas.

Jolitos Malinauskaitės nuotrauka