Studentų pasiekimai

Mokslo renginiai

Nacionalinio jaunimo  konkurso-konferencijos MANO EUROPA. MANO TEISĖS, skirtos 2013-iesiems – Europos piliečių metams bei Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti, Kazimiero Simonavičiaus universiteto studentų pranešimai:

- Ilgas Žygimantas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto verslo teisės studijų 4 kurso studentas. Laisvas asmenų judėjimas ir fizinių asmenų bankroto teisė Europos Sąjungoje;

-  Steponkevičius Gediminas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto teisės studijų 4 kurso studentas. Piliečių teisė laisvai keliauti ir gyventi Europos Sąjungoje.

Daugiau apie konkursą-konferenciją čia >

Mokslinės publikacijos

Žygimantas Ilgas. Laisvas asmenų judėjimas ir fizinių asmenų bankroto teisė Europos Sąjungoje. (MANO EUROPA. MANO TEISĖS. Nacionalinės jaunimo konferencijos-teisinių idėjų konkurso, skirto Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti, medžiaga. Sud. Jolita Malinauskaitė, Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2013, 23-31 p.).

Gediminas Steponkevičius. Piliečių teisė laisvai keliauti ir gyventi Europos Sąjungoje (MANO EUROPA. MANO TEISĖS. Nacionalinės jaunimo konferencijos-teisinių idėjų konkurso, skirto Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti, medžiaga. Sud. Jolita Malinauskaitė, Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2013, 118-28 p.).

Vytautas Motužis, Evaldas Klimas. Turto paėmimo visuomenės poreikiams teisinio reguliavimo ypatumai ir perspektyvos (Acta AVADA. Mokslo darbai. Red. kolegijos pirmininkė prof. dr. Giedrė Agota Raišienė, Vilnius: Akademinė vadybos ir administravimo asociacija, 2014, Nr. 1, 68-81 p.).

Mokslo centras Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė