Projektų plėtros skyrius

Apie PPS

Projektų plėtros skyriaus (PPS) tikslas –  laikantis strategijos užtikrinti aktyvų Universiteto įsijungimą į tarptautinius  projektus bei stiprinti Universiteto – kaip patikimo ir kompetentingo projektų dalyvio ir partnerio – įvaizdį tarptautiniu lygmeniu.

Projektų plėtros skyrius teikia informaciją apie skelbiamus kvietimus ir konkursus, konsultuoja tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo, projektų vykdymo ir ataskaitų rašymo klausimais.

 

Vykdomi projektai

Šiuo metu vykdomi projektai

„SI-DRIVE: Social Innovation: Driving Force of Social Change“

Projekto pradžia – 2014 01 01
Projekto pabaiga – 2017 12 31

Septintosios bendrosios programos (FP7) mokslinių tyrimų projektas „SI-DRIVE“ skirtas pasauliniu mastu tirti socialines inovacijas, kurių diegimas Lietuvoje yra KSU vienas iš mokslinių tyrimų prioritetų. Projekte dalyvauja 15 partnerių iš ES šalių ir 10 partnerių iš įvairių pasaulio regionų, atstovaujančių lyderiaujančius universitetus ir tyrimų institutus, socialinių inovacijų centrus, NVO bei įvairias MTEP plėtrą vykdančias organizacijas.

Projekto tikslai:
- remiantis teoriniu pažinimu ir tyrimais išplėsti socialinių inovacijų suvokimą;
- atsižvelgiant į socialinį, ekonominį, politinį, kultūrinį ir religinį kontekstus vykdyti Europos ir pasaulio socialinių inovacijų žemėlapiavimą;
- įtraukti politikos formuotojus ir praktikus į įžvalgų ir atvejo analizės tyrimus, Europos ir pasaulio regionų palyginimą.

Socialinės inovacijos globaliu mastu bus tiriamos 7 srityse: švietimas, darbas, aplinka ir klimato kaita, energijos tiekimas, transportas ir mobilumas, sveikata ir socialinė apsauga, skurdo mažinimas.

Daugiau apie projektą  http://www.si-drive.eu/

 

„Ankstyvoji kibernetinių incidentų identifikacija kritinėse infrastruktūrose“ (CYBERLT)

Projekto pradžia – 2015 10 01
Projekto pabaiga – 2016 12 31

Projektas finansuojamas Lietuvos Mokslo tarybos reikminių tyrimų projektų programos lėšomis.

Projektas CYBERLT skirtas ankstyvam kibernetinių incidentų detektavimo ir interneto tinklo srauto stebėsenos problemų sprendimui kritinėse (informacinėse) infrastruktūrose. Projekto tikslas- sukurti ankstyvųjų kibernetinių incidentų identifikacijos metodą, įgalinantį duomenų srautuose aptikti saugumo pažeidimus galimai ankstesniais momentais.

 

„Investing in Entrepreneurial Universities in Caucasus and Central Asia/EUCAINVEST“

Projekto pradžia – 2016 03
Projekto pabaiga – 2018 09

Projektas finansuojamas „Erasmus+  Gebėjimų stiprinimas aukštajame moksle“ programos lėšomis. Projekto tikslas- ugdyti verslumo kompetencijas Kirgizijos ir Gruzijos universitetuose. Projekte dalyvauja 8 universitetai iš Gruzijos ir Kirgizijos bei 8 ES šalių universitetai bei mokslo centrai.

Daugiau apie projektą http://www.euca-invest.eu

https://www.facebook.com/eucainvest

https://twitter.com/EucaInVEst

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Projektų plėtros skyrius

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109, Vilnius
Lietuva

Tel.: (+370 5) 213 0465

 

ksu-ingrida-tinfaviciene Projektų plėtros skyriaus vadovė
dr. Ingrida Tinfavičienė

Tel.: (+370 5) 213 0465
El. p.: ingrida.tinfaviciene@ksu.lt