Naudinga informacija

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga 

Tinklalapyje skelbiamos LJMS naujienos, vykdomas veiklas bei projektus.

Lietuvos mokslo taryba 

„Vykdydama Mokslo ir studijų įstatymą Lietuvos mokslo taryba 2009 metais pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą. Taryba nuolat skelbia konkursus visų mokslo sričių mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos projektams atrinkti, vykdo administracinę paraiškų patikrą, organizuoja ekspertinį vertinimą, skelbia rezultatus ir administruoja konkursus laimėjusius projektus. Orientuojamasi į priešakinių aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų finansavimą.“

Lietuvos mokslininkų sąjunga
„Lietuvos mokslininkų sąjungos svetainė yra skirta kiekvienam Lietuvos mokslininkui. Čia Jūs galite pradėti savo darbą internete ir net pasirinkti šį puslapį savo NAMŲ puslapiu. Mes stengsimės, kad visi mokslo resursai Jums būtų lengvai pasiekiami. Pagrindinė LMS informacijos navigacinė struktūra yra kairėje. Lentelė apačioje padės susirasti visas kitas su mokslo veikla susijusias institucijas. Kviečiame pasinaudoti mūsų teikiamomis galimybėmis ir susikurti tyrėjo asmeninę svetainę.“

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

„MITA koordinuojamos nacionalinės ir tarptautinės programos yra atviros Lietuvos mokslininkų grupėms, tyrėjams iš universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir mokslo centrų, ieškantiems finansinės paramos galimybių mokslinių tyrimų veiklai.“

 

Mokslo centras Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Kur stoti Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė