Apie mokslą ir tyrimus

 

Apie mokslą

2012 m. kovo 12 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis pasirašė „Įsakymą dėl Kazimiero Simonavičiaus Universiteto mokslo prioriteto ir programų tvirtinimo“.

Šiame dokumente numatyti Universiteto prioritetai:

  1. Kazimiero Simonavičiaus universiteto mokslo tiriamosios ir eksperimentinės plėtros prioritetas „Darniosios inovacijos plėtojant kūrybinę visuomenę ir integruotą ekonomiką“.
  2. Kazimiero Simonavičiaus universiteto mokslo programų prioritetas:

2.1.    Teisės veiksmingumas globaliųjų iššūkių aplinkoje (vadovas – Doc. Dr. Virginija Kondratienė);

2.2.    Mokslioji visuomenė ir pažangi, tvari bei integracinė ekonomika (vadovas – prof. dr. Arūnas Augustinaitis);

2.3.    Darniųjų inovacijų plėtra globaliajam konkurencingumui (vadovė – doc. dr. Austė Kiškienė).

2.4.    Socialiniai agentai ir jų sistemos: modeliavimas ir imitavimas (vadovas – prof. dr. Darius Plikynas). Programa vykdoma pagal ES finansuojamą visuotinės dotacijos projektą Nr. VP1-3.1-SMM-07-K-01-137.

Mokslo programų vadovai

Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdomoms mokslo programoms vadovauja:

703 Rektorius
prof. dr. Arūnas Augustinaitis
Mokslo programa:
Mokslioji visuomenė ir pažangi, tvari bei integracinė ekonomika
Tel.: (+370 5) 213 5172
El. paštas: rector[eta]ksu.lt
693 Prorektorė
doc. dr. Austė Kiškienė
Mokslo programa:
Darniųjų inovacijų plėtra globaliajam konkurencingumui
Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: auste.kiskiene[eta]ksu.lt
625 Mokslo ir plėtros centro vadovas
prof. dr. Darius Plikynas

Mokslo programa:
Socialiniai agentai ir jų sistemos: modeliavimas ir imitavimasPrograma vykdoma pagal ES finansuojamą visuotinės dotacijos projektą Nr. VP1-3.1-SMM-07-K-01-137.

http://osimas.ksu.lt/

http://www.tetragrama.com/ksu/

http://vlab.vva.lt/

Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: darius.plikynas[eta]ksu.lt
708 Teisės katedros docentė
dr. Virginija Kondratienė
Mokslo programa:
Teisės veiksmingumas globaliųjų iššūkių aplinkoje
Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: virginija.kondratiene[eta]ksu.lt

 

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Mokslo ir plėtros centras

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109, Vilnius

Tel.: (+370 5) 213 5172

625 Mokslo ir plėtros centro vadovas
prof. dr. Darius Plikynas

Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: darius.plikynas[eta]ksu.lt

Magistrantūros studijos Ekonomikos magistras Komunikacija Vadybos bakalauras Magistro studijos Bakalauro studijos Kūrybinės industrijos Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Modernus universitetas Verslo sociologija Verslumas ir vadyba Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas Rektorius Arūnas Augustinaitis Ateities universitetas Pramogų ir turizmo industrijos Vadyba Sociologijos bakalauras Mados industrija Komunikacijos bakalauras Interneto inžinerija Tarptautinė teisė Modernus universitetas Teisės magistras Studentų atstovybė